Nghị quyết về hành lý số 302 của IATA liên quan đến điều khoản về hành lý*

* được sửa đổi một phần từ bản gốc

QUYẾT ĐỊNH rằng

Trừ khi có thỏa thuận khác, quy trình lựa chọn các điều khoản về hành lý sau sẽ áp dụng cho các hành trình liên chặng.

1) Các điều khoản về hành lý được xác định là quy định về hạn định hành lý miễn cước và phí hành lý.

2) Đối với mục đích lựa chọn điều khoản về hành lý, quy trình bốn bước sau áp dụng cho các hành trình liên chặng:

 • a) Bước 1:
  Nếu các điều khoản về hành lý đã công bố trong số tất cả các hãng vận chuyển tham gia là như nhau, thì những điều khoản này sẽ áp dụng.
 • b) Bước 2:
  Khi một hoặc nhiều điều khoản về hành lý đã công bố có sự khác biệt giữa các hãng vận chuyển, thì áp dụng bất kỳ điều khoản chung nào và khi các điều khoản khác nhau, thì điều khoản về hành lý đã công bố của Hãng vận chuyển chính (MSC) sẽ áp dụng.
  (Trong trường hợp chuyến bay liên danh, áp dụng điều khoản của Hãng mang số hiệu chuyến bay, trừ khi hãng đó quy định áp dụng theo điều luật của Hãng khai thác).
 • c) Bước 3:
  Nếu MSC không công bố các điều khoản về hành lý cho chuyến bay đang nói đến, áp dụng điều khoản hành lý đã công bố của hãng chấp nhận hành lý tại khâu làm thủ tục.
 • d) Bước 4:
  Nếu hãng chấp nhận hành lý tại khâu làm thủ tục không công bố các điều khoản về hành lý cho chuyến bay liên chặng đang nói đến, thì áp dụng các điều khoản về hành lý đã công bố của từng hãng hàng không khai thác theo từng chặng.

3) HÃNG VẬN CHUYỂN CHÍNH (MSC)

 • a) Đối với việc đi lại giữa hai hoặc nhiều khu vực IATA, hãng vận chuyển chính là hãng thực hiện chuyên chở chặng đầu của hành trình từ một khu vực này đến một khu vực khác.
 • b) Đối với việc đi lại giữa các tiểu khu vực IATA, hãng vận chuyển chính là hãng thực hiện chuyên chở chặng đầu của hành trình từ một tiểu khu vực này đến một tiểu khu vực khác.
 • c) Đối với việc đi lại trong một tiểu khu vực IATA, hãng vận chuyển chính là hãng thực hiện chuyên chở chặng quốc tế đầu tiên.

Khu vực IATA/Tiểu khu vực cước phí IATA

IATA chia thế giới thành 3 khu vực (gọi là khu vực IATA 1/2/3) và chia khu vực IATA thành các khu vực nhỏ. (Tiểu khu vực IATA)

Khu vực Tiểu khu vực IATA
Khu vực IATA 1
Bắc Mỹ/Nam Mỹ/Hawaii, v.v.
・Bắc mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico)
・Các đảo ở vùng Caribbean
・Trung Mỹ
・Nam Mỹ (Brazil, Chile, Peru, v.v.)
Khu vực IATA 2
Châu Âu/Trung Đông, v.v.
・Châu Âu
・Trung Đông
・Châu Phi
Khu vực IATA 3
Nhật Bản/Hàn Quốc/Thái Lan/Singapore/Philipine/Ấn Độ/Guam, v.v.
・Nhật Bản và Hàn Quốc
・Đông Nam Á (Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Guam, v.v.)
・Nam Á (Ấn Độ, v.v.)
・Đông Nam Thái Bình Dương (Úc, New Zealand, v.v.)