Thông tin về Hệ thống dò tìm hành lý [Chuyến bay quốc tế]

Thông tin về hệ thống dò tìm hành lý áp dung cho hành lý đã được ký gửi tại sân bay khởi hành nhưng không có ở sân bay đến.

ANA nỗ lực hết sức nhằm bảo đảm hành lý đã ký gửi có thể đến sân bay đến mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, nếu hành lý của quý khách không có tại sân bay đến, ANA sẽ định vị hành lý và giao lại cho quý khách bằng cách hợp tác với các hãng hàng không khác nhanh nhất có thể. Hệ thống dò tìm hiển thị trạng thái hiện tại của hành lý. Lưu ý rằng chỉ có khách hàng sử dụng chuyến bay do ANA khai thác (ANA/AJX) mới có thể sử dụng hệ thống này.

Nếu quý khách không tìm thấy hành lý sau khi đến...

Bước 1

Thông báo cho nhân viên tại sân bay đến.

Bước 2

Quý khách sẽ nhận số tham chiếu.

Bước 3

Quý khách có thể dùng số này để xác nhận trạng trái hiện tại của hành lý từ trang web.

*Vui lòng lưu ý rằng nếu quý khách có chuyến bay chuyển tiếp từ ANA sang hãng hàng không khác và hành lý của quý khách không đến tại điểm đến cuối cùng, vui lòng liên hệ với hãng hàng không khai thác chuyến bay ở chặng cuối của hành trình. (Hãng hàng không khai thác cho các chuyến bay liên danh). Quý khách không thể sử dụng hệ thống này trong trường hợp này.

Quý khách có thể tìm kiếm trạng thái hiện tại của hành lý.

Sau khi quý khách đã hoàn tất yêu cầu tại sân bay, hệ thống này cung cấp khả năng nhận thông tin trực tuyến mới nhất về vị trí của hành lý bị chậm.
Để sử dụng dịch vụ này, quý khách cần số tham chiếu được cung cấp khi đến nơi và tên của quý khách. Số tham chiếu khác với số thẻ hành lý. Nếu quý khách không có số tham chiếu, hãy liên hệ bộ phận dịch vụ tại sân bay đến.

1. Truy cập dịch vụ dò tìm hành lý.

*Dịch vụ chỉ có tiếng Anh.

2. Nhập số tham chiếu và tên của quý khách.

Nhấp "Submit" sau khi nhập số tham chiếu và tên.

3. Kết quả trạng thái dò tìm sẽ hiển thị.

 1. Chọn "My File".
 2. Kết quả dò tìm sẽ hiển thị.
 3. "Tag Details"
  Số thẻ hành lý của quý khách sẽ hiển thị.
 4. "Personal Details"
  Thông tin chi tiết cá nhân (tên, ký tự bắt đầu, số tham chiếu hành lý bị chậm) sẽ hiển thị.
 5. "Contact Information"
  Thông tin liên hệ của quý khách (số điện thoại) sẽ hiển thị.
 6. "Flight Details"
  Thông tin chi tiết chuyến bay của quý khách sẽ hiển thị.
 7. "Delayed Bag"
  Thông tin chi tiết như hình dạng hành lý bị chậm sẽ hiển thị.

*Nhấp nút + cho từng mục.

Danh sách kết quả dò tìm

 1. DÒ TÌM TIẾP TỤC. VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI SAU.
  Đang tìm hành lý. Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ. Vui lòng thử lại sau.
 2. ĐÃ ĐỊNH VỊ ĐƯỢC HÀNH LÝ. HÃNG HÀNG KHÔNG ĐANG XÁC NHẬN
  Đã định vị được hành lý. Hiện đang so sánh dữ liệu.
 3. HÀNH LÝ ĐÃ ĐẾN SÂN BAY
  Hành lý đã đến sân bay được báo cáo.
 4. QUI TRÌNH GIAO TRẢ ĐANG THỰC HIỆN
  Đã thực hiện quy trình giao.
 5. NHẬN TẠI SÂN BAY / ĐANG THỰC HIỆN GIAO TRẢ HÀNH LÝ
  Hành lý đã đến sân bay được báo cáo và quy trình giao đã thực hiện.

*Dịch vụ này do SITA Inc., cung cấp và thỏa thuận dịch vụ dò tìm cho từng hành lý bị chậm được thực hiện giữa hành khách và SITA Inc. Ngoài ra, việc vận hành dịch vụ, thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân do SITA Inc. thực hiện. Ngoài điểm này, quý khách sẽ được chuyển hướng đến trang web của SITA Inc. và chính sách quyền riêng tư của họ sẽ áp dụng.