Giờ mở cửa quầy làm thủ tục tại sân bay quốc tế của ANA

  • ・Giờ mở cửa có thể thay đổi mà không thông báo trước.
  • ・Giờ mở cửa có thể thay đổi đột ngột tuỳ theo trạng thái chuyến bay.
  • ・Giờ mở cửa quầy tại cổng lên máy bay hoặc khu vực nối chuyến thay đổi tuỳ theo sân bay.

Vui lòng hoàn tất quá trình làm thủ tục 60 phút trước khi khởi hành (40 phút trước khi khởi hành tại sân bay Haneda). Vui lòng đến cổng lên máy bay 30 phút trước giờ khởi hành. Giờ khởi hành là khi máy bay di chuyển ra khỏi cổng.


Vui lòng đến sân bay càng sớm càng tốt.
Cảm ơn sự hợp tác của quý khách để chuyến bay khởi hành đúng giờ.

Sân bay
(Ga)
  Giờ mở cửa quầy
Narita
Ga 1
  7:00
ANA SUITE CHECK-IN: 7:30
Haneda
Ga quốc tế
  6:25
Nagoya NH875 7:00
Nagoya NH939 18:40
Kansai
Ga 1
  7:30
Thượng Hải(Phố Đông)
Ga 2
NH940 6:00
Thượng Hải(Phố Đông)
Ga 2
NH972 6:20
Thượng Hải(Phố Đông)
Ga 2
NH922/NH974/NH920 7:45
Thượng Hải(Phố Đông)
Ga 2
NH960/NH976 14:00
Thượng Hải(Phố Đông)
Ga 2
NH968 23:30
Thượng Hải(Hồng Kiều)
Ga 1
  2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Bắc Kinh
Ga 3
NH964/NH956 6:00
Bắc Kinh
Ga 3
NH962/NH980 12:00
Thanh Đảo
Ga quốc tế
NH928/NH978 2 giờ trước Giờ khởi hành
Hàng Châu
Ga quốc tế
  2 giờ trước Giờ khởi hành
Hạ Môn
Ga 3
  2 giờ trước Giờ khởi hành
Đại Liên   2 giờ trước Giờ khởi hành
Quảng Châu   2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Thẩm Dương
Ga quốc tế
  2 giờ trước Giờ khởi hành
Thành Đô
Ga 1
  2 giờ 10 phút trước Giờ khởi hành
Vũ Hán NH938 7:15
Hồng Kông
Ga 1
  2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Vui lòng nhấp vào đây để kiểm tra các dịch vụ làm thủ tục tại Airport Express ở Ga Hồng Kông và Ga Cửu Long.
Seoul(Gimpo)
Ga quốc tế
NH862 6:00
Seoul(Gimpo)
Ga quốc tế
NH864/NH868 2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Đài Bắc(Đào Viên)
Ga 2
  2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Đài Bắc(Tùng Sơn)
Ga 1
  2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Bangkok   3 giờ trước Giờ khởi hành
Thành phố Hồ Chí Minh
Ga 2
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Hà Nội   3 giờ trước Giờ khởi hành
Singapore
Ga 2
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Mumbai
Ga 2
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Delhi
Ga 3
  3 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Jakarta
Ga 2
  2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Manila
Ga 3
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Yangon   2 giờ 30 phút trước Giờ khởi hành
Kuala Lumpur   3 giờ trước Giờ khởi hành
London
Ga 2
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Paris
Ga 1
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Frankfurt
Ga 1 Sảnh B
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Munich
Ga 2
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Dusseldorf   3 giờ trước Giờ khởi hành
Brussels   3 giờ trước Giờ khởi hành
New York
Ga 7
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Washington D.C.   3 giờ trước Giờ khởi hành
Chicago
Đến/Ga 5
Khởi hành/Ga 1
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Houston
Ga D
  7:30
Seattle   3 giờ trước Giờ khởi hành
San Franciso
Ga quốc tế
  3 giờ trước Giờ khởi hành
San Jose   3 giờ trước Giờ khởi hành
Los Angeles
Ga quốc tế Tom Bradley
NH5 8:20
Los Angeles
Ga quốc tế Tom Bradley
NH105 21:50
Vancouver   3 giờ trước Giờ khởi hành
Mexico City   3 giờ trước Giờ khởi hành
Honolulu
Ga chính
  3 giờ trước Giờ khởi hành
Sydney   3 giờ trước Giờ khởi hành
Phnom Penh   3 giờ trước Giờ khởi hành