Đối với hành khách bay trên chuyến bay khởi hành sau nửa đêm

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của ANA.

Vì ngày làm thủ tục sân bay và ngày khởi hành khác nhau đối với chuyến bay khởi hành sau nửa đêm*, đã có một số trường hợp hành khách đặt nhầm ngày khởi hành hoặc làm thủ tục tại sân bay muộn một ngày.
Thủ tục sân bay sẽ bắt đầu một ngày trước ngày khởi hành đối với chuyến bay khởi hành sau nửa đêm.
* "Chuyến bay đêm" được định nghĩa là chuyến bay khởi hành từ 12:00 giờ đêm đến 1:59 sáng.

【Ví dụ】
Chuyến bay NH203 khởi hành từ Haneda vào lúc 00:55 vào ngày 01/04, vì vậy việc làm thủ tục sẽ tiến hành vào ngày 31/03.
Tuy nhiên, một số hành khách lại đến sân bay vào tối ngày 01/04.

Vui lòng đảm bảo làm thủ tục trước khi quầy thủ tục tại sân bay đóng cửa.
Lưu ý: Quầy làm thủ tục đóng cửa 1 giờ trước giờ khởi hành (40 phút trước giờ khởi hành tại Haneda)

Ngày đến đối với chuyến bay khởi hành sau nửa đêm

Vui lòng kiểm tra ngày đến khi đặt vé.
Ngày đến được hiển thị trên màn hình kiểm tra tình trạng ghế trống, vì vậy hãy kiểm tra lịch bay tại Kiểm tra ghế trống.

■ Nếu đến trong cùng ngày
Không hiển thị ngày nào bên cạnh giờ đến

■ Nếu đến vào ngày hôm trước
"-1" (ngày hôm trước) được hiển thị bên cạnh giờ đến

■ Nếu đến vào ngày hôm sau
"+1" (ngày hôm sau) được hiển thị bên cạnh giờ đến

・Vui lòng kiểm tra thủ tục sân bay và giờ làm việc của quầy làm thủ tục tại sân bay ở các liên kết dưới đây.