Hướng dẫn đặc biệt cho từng quốc gia

Nếu quý khách đang ở trên chuyến bay quốc tế, vui lòng xem thông tin đặc biệt sau về hải quan, nhập cảnh/khởi hành, kiểm dịch và an ninh của từng quốc gia khác nhau.

Đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay quốc tế

Bắc Mỹ, Mexico

Châu Âu

Trung Quốc, các quốc gia khác ở châu Á và châu Đại Dương