A.P.I. (THÔNG TIN TRƯỚC VỀ HÀNH KHÁCH)

Vui lòng xem lại trước khi khởi hành.

Thông tin chung

Một số Chính phủ yêu cầu các hãng hàng không thu thập những thông tin sau đây từ hành khách, được gọi là Thông tin trước về hành khách (A.P.I.). ANA cung cấp A.P.I cho Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Pháp, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc (trừ Hồng Kông), Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Úc hoặc các vùng lãnh thổ chồng lấp của CHLB Nga.

Chuyến bay áp dụng

  • ・Chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Pháp, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc (trừ Hồng Kông), Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Úc.
  • ・Chuyến bay đến Nhật Bản
  • ・Chuyến bay đến các vùng lãnh thổ chồng lấp của CHLB Nga (Từ Hoa Kỳ (trừ Hawaii), Từ và đến Canada, châu Âu và Thâm Dương)

Hành khách áp dụng

Tất cả hành khách lên các chuyến bay áp dụng

Thông báo yêu cầu thông tin hành khách

Điểm khởi hành và Điểm hạ cánh Thông tin yêu cầu
Từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ Thông tin hộ chiếu
Thông tin để nhập cảnh vào Hoa Kỳ
Thông tin khác Thông tin hộ chiếu

[Lưu ý đối với hành khách bay đến Hoa Kỳ]
Ngoài API, các thủ tục khác được yêu cầu tại điểm đặt vé và trước khi khởi hành. Vui lòng xác nhận thông tin sau đây.

Hành khách phải được cấp giấy phép trước khi khởi hành thông qua Hệ thống cấp phép đi lại điện tử (ESTA) để nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo Chương trình miễn thị thực.
* Thủ tục xin ESTA mất phí.(14 USD)

Chương trình Chuyến bay an toàn của Hoa Kỳ yêu cầu hành khách cung cấp Tên trên hộ chiếu, Ngày sinh và Giới tính.
Thông tin này sẽ được thu thập và gửi đến Hoa Kỳ trước khi khởi hành.

Đăng ký Thông tin Hành khách

Thông tin Hành khách phải được đăng ký trước khi khởi hành. Vui lòng đăng ký thông tin này khi đặt/mua vé.