Thông tin visa nhập cảnh Úc

Tất cả du khách đến Úc cần có visa hoặc giấy phép để vào quốc gia này. Tuy nhiên, một số du khách chỉ ở Úc trong chuyến du lịch ngắn hạn hoặc vì các mục đích kinh doanh có thể nộp đơn xin Cấp phép đi lại điện tử (eTA) qua Hệ thống ETA (ETAS*). Để biết thêm chi tiết liên quan đến visa cho các mục đích khác, vui lòng tham khảo www.border.gov.au.

Lưu ý: ETAS là hệ thống cung cấp đơn xin trực tuyến và phê duyệt trước cho ETA.

Đơn xin ETA

Quý khách có thể gửi đơn xin ETA trực tuyến qua trang web của Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới thuộc Chính phủ Úc.

Hỏi đáp

Vui lòng tham khảo trang web sau đối với yêu cầu liên quan đến visa.