Cấm mang theo diêm và bật lửa trong hành lý xách tay trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông)

Từ ngày 07/04/2008, Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấm mang theo diêm và bật lửa trong hành lý xách tay trên tất cả các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông).
Vì vậy, hành khách không được phép mang theo diêm hoặc bật lửa trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông).

Khách hàng mang theo các vật phẩm này vui lòng thu xếp thay thế vật phẩm khác để tuân thủ lệnh cấm này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Trang web của Cục hàng không dân dụng Trung Quốc.(Chỉ có tiếng Trung Quốc)