Thông báo về việc hoãn, hủy và chuyển hướng chuyến bay tại từng sân bay

ANA tận tâm cung cấp thông báo đúng lúc về bất kỳ việc hoãn, hủy chuyến bay hay bất kỳ sự việc không mong muốn nào khác.

Đôi khi cần phải hoãn, hủy hoặc chuyển hướng chuyến bay do nhiều lý do khác nhau như tình trạng quá tải tại sân bay và thời tiết khắc nghiệt. Trong những trường hợp này, chúng tôi tận tâm cung cấp cho tất cả khách hàng thông tin chính xác nhanh nhất có thể. Bên cạnh việc chia sẻ thông tin thông qua thông báo và bảng hiển thị tại sân bay, thông tin sẽ được cung cấp trên Trang web của ANA và thông qua Trung tâm đặt chỗ.

  • ・Khi hoãn hoặc hủy chuyến bay và chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ vận chuyển đến điểm đến cuối cùng vào ngày đến dự kiến vì lý do thuộc trách nhiệm của chúng tôi, hang sẽ cung cấp chỗ ở tùy vào tình trạng sẵn có. Trong mọi trường hợp, chúng tôi tận tâm giảm sự bất tiện và gánh nặng của quý khách nhiều nhất có thể.
  • ・Nếu chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi chẳng hạn như thời tiết xấu, chúng tôi sẽ hỗ trợ thích hợp cùng sự sắp xếp của quý khách, bao gồm chỗ ở. Tuy nhiên, hãng sẽ không trả chi phí phát sinh này.
Những lý do chẳng hạn như hoãn hoặc hủy chuyến bay ANA sẽ chịu chi phí.
Những sự việc thuộc trách nhiệm của ANA ANA sẽ chịu phí chỗ ở và các phí khác.
Thời tiết khắc nghiệt, tình trạng quá tải của sân bay và các sự kiện bất ngờ khác Quý khách sẽ chịu phí chỗ ở và các phí khác.