Thông tin về việc kiểm tra hộ chiếu thực hiện tại cổng lên máy bay đối với chuyến bay quốc tế khởi hành từ Nhật Bản

Như một phần của các biện pháp phòng chống khủng bố mới, việc kiểm tra hộ chiếu sẽ được thực hiện tại cổng lên máy bay của tất cả chuyến bay quốc tế khởi hành từ Nhật Bản kể từ ngày 01/07/2008 theo hướng dẫn của Bộ đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải Nhật Bản.

Chúng tôi đề nghị tất cả các hành khách chuẩn bị sẵn hộ chiếu và thẻ lên máy bay trước khi đến cổng lên máy bay.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của Bộ đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải Nhật Bản.