Kiểm tra hộ chiếu và các giấy tờ khác, v.v. tại các cổng ở sân bay nước ngoài

Từ ngày 22 tháng 12 năm 2005, quy định xuất nhập cảnh Nhật Bản đã được sửa đổi và tất cả hãng vận chuyển bao gồm các hãng hàng không bắt buộc phải kiểm tra hộ chiếu.
Hộ chiếu của hành khách khởi hành từ các sân bay nước ngoài đến Nhật Bản sẽ được kiểm tra không chỉ tại quầy làm thủ tục mà còn tại cổng lên máy bay.
Mặc dù điều này có thể gây sự bất tiện cho hành khách, việc kiểm tra này do chính quyền Nhật Bản bắt buộc. Chúng tôi rất tiếc vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho quý khách.