Hành khách mang theo rau củ và trái cây vào Nhật Bản

Từ ngày 24/11/2016, Qui định về việc mang theo rau củ và trái cây vào Nhật Bản đã được sửa đổi một phần. Các mục liệt kê dưới đây có thể phải có giấy chứng nhận trước khi được nhập khẩu vào Nhật Bản.

Ví dụ về các mục hạn chế

 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây phải có giấy chứng nhận※ khi nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Canada
  Rau diếp, rau arugula, cà chua, cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải, rau bina, v.v.
  ※ Yêu cầu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do chính phủ của quốc gia xuất khẩu cấp.
 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây bị cấm nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Canada
  Anh đào, táo, lê, đào, mận, v.v.
 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây phải có giấy chứng nhận※ khi nhập khẩu từ Đức
  Cần tây, rau mùi, bắp cải, cải xoăn, bông cải xanh, ngò Tây, v.v.
  ※ Yêu cầu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do chính phủ của quốc gia xuất khẩu cấp.
 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây bị cấm nhập khẩu từ Đức
  Táo, lê, đào, mận, cà chua, v.v.
 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây phải có giấy chứng nhận※ khi nhập khẩu từ Pháp
  Cần tây, rau mùi, bắp cải, cải xoăn, bông cải xanh, rau arugula, rau bina, v.v.
  ※ Yêu cầu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do chính phủ của quốc gia xuất khẩu cấp.
 • ■Ví dụ về các loại rau củ và trái cây bị cấm nhập khẩu từ Đức
  Táo, lê, đào, mận, cà chua, v.v.

Để biết thông tin mới nhất về chương trình kiểm dịch thực vật, vui lòng tham khảo Website của Cục bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.