Cấm mang gia vị trong hành lý xách tay trên các chuyến bay khởi hành từ Ấn Độ

Gia vị như bột ớt được xem là hàng hóa nguy hiểm và có thể không được mang lên máy bay, theo chỉ thị từ Cục An ninh hàng không dân dụng (BCAS).
Mặt hàng như vậy có thể đóng trong hành lý ký gửi.

Khách hàng mang theo các mặt hàng này vui lòng thu xếp thay thế khác để tuân thủ lệnh cấm này.