Đối với hành khách quá cảnh tại Ấn Độ đến các quốc gia khác.

■ Visa quá cảnh

Các hành khách muốn quá cảnh đến quốc gia thứ ba qua Ấn Độ sẽ cần một visa quá cảnh. Tối đa được phép quá cảnh 2 lần trong thời hạn hiệu lực 3 tháng, với số ngày lưu trú tối đa là 3 ngày ở mỗi thành phố Ấn Độ.

■ Visa du lịch

Nếu hành khách có visa du lịch rời khỏi Ấn Độ trong thời hạn hiệu lực 6 tháng, hành khách đó sẽ không được phép nhập cảnh lại vào Ấn Độ trong 2 tháng. Nếu muốn nhập cảnh lại trong vòng 2 tháng, hành khách phải nộp đơn xin đặc biệt.

Có nhiều loại visa được cung cấp cho Ấn Độ, tùy vào tuần suất, thời gian và mục đích chuyến đi. Vui lòng xác nhận loại visa tương ứng với hành trình và mục đích thăm quan của quý khách.

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về visa được cập nhật liên tục. Để biết thông tin mới nhất, vui lòng kiểm tra với trung tâm xin visa thích hợp bằng các kết bên dưới.

Trung tâm xin visa Ấn Độ (Tiếng Nhật):
http://www.indianvisaatjapan.co.jp/index_jp.html

Trung tâm xin visa Ấn Độ (Tiếng Anh):
http://www.indianvisaatjapan.co.jp/index.html

Cục xuất nhập cảnh, Ấn Độ (Tiếng Anh)
http://boi.gov.in/