Lấy thị thực tại cửa khẩu Ấn Độ: "hệ thống cấp thị thực du lịch điện tử (Thị thực du lịch ở điểm đến (TVoA) hỗ trợ Cấp giấy phép du lịch điện tử (ETA)"

Chính phủ Ấn Độ giới thiệu "hệ thống cấp thị thực du lịch điện tử (Thị thực du lịch ở điểm đến (TVoA) hỗ trợ Cấp giấy phép du lịch điện tử (ETA)", có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Hành khách muốn sử dụng hệ thống cấp thị thực du lịch điện tử phải nộp đơn qua trang web của Bộ Nội vụ Ấn Độ ít nhất 4 ngày trước khi nhập cảnh Ấn Độ.
Để biết quy trình nộp đơn, vui lòng tham khảo các trang sau.

Thông tin cơ bản cho Khu vực Mumbai

Thông tin cơ bản cho Khu vực Delhi

Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web của Bộ Nội vụ Ấn Độ (http://boi.gov.in/)(Tiếng Anh).

16/03/2016