Thay đổi thủ tục kiểm tra hải quan tại Nhật Bản: Tờ khai hành lý xách tay và hành lý gửi chậm

Theo thông tư từ Tổng cục hải quan Nhật Bản vào ngày 01/02/2008, tất cả các hành khách nhập cảnh vào Nhật Bản phải nộp Tờ khai hải quan đối với hành lý xách tay và hành lý gửi chậm cho Nhân viên hải quan.

Vui lòng lưu ý rằng nếu hành khách không nộp Tờ khai hải quan, quy trình kiểm tra hải quan có thể kéo dài lâu hơn và hành khách có thể không được phép mang hành lý vào Nhật Bản.

Có thể in trước Tờ khai hải quan (khổ A4) từ trang web của Tổng cục hải quan Nhật Bản.

Để biết chi tiết, hãy xem liên kết Trang web của Tổng cục hải quan Nhật Bản.