Thủ tục xuất nhập cảnh mới của Nhật Bản căn cứ theo luật sửa đổi

Một điều luật đã được công bố nhằm sửa đổi một phần Luật quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn Nhật Bản và áp dụng các quy định về phòng chống khủng bố.
Như một phần của nỗ lực chống khủng bố, các biện pháp phòng chống khủng bố đã được áp dụng nhằm sử dụng thông tin cá nhân đã cung cấp cho bộ phận Xuất nhập cảnh. Công dân nước ngoài được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân giờ đây sẽ phải cung cấp dấu vân tay và được chụp ảnh.

Từ

Ngày 20/11/2007

Đối tượng áp dụng:

Công dân nước ngoài nhập cảnh (hoặc tái nhập cảnh) vào Nhật Bản, ngoại trừ những đối tượng được miễn trừ như liệt kê dưới đây.

[Đối tượng miễn trừ]
(1)Thường trú nhân đặc biệt
(2)Trẻ em dưới 16 tuổi
(3)Người thực hiện các hoạt động theo tình trạng thị thực "ngoại giao" hoặc "công vụ"
(4)Người được mời sang bởi người đứng đầu của cơ quan hành chính quốc gia
(5)Người thuộc diện được quy định trong nghị định của Bộ tư pháp theo mục (3) hoặc (4)

Thủ tục xuất nhập cảnh mới

  1. Nộp hộ chiếu, Tờ khai nhập cảnh v.v. cho Nhân viên xuất nhập cảnh
  2. Sau khi nhận được hướng dẫn từ Nhân viên xuất nhập cảnh, theo thông lệ, vui lòng đặt ngón trỏ của cả hai tay lên trên máy đọc dấu vân tay để thông tin dấu vân tay được đọc bằng công nghệ điện từ
  3. Máy ảnh ở phía trên máy đọc dấu vân tay sẽ chụp ảnh của quý khách
  4. Nhân viên xuất nhập cảnh sẽ phỏng vấn quý khách
  5. Nhân viên xuất nhập cảnh sẽ trả lại hộ chiếu cùng với các giấy tờ khác, kiểm tra hoàn tất

Thông báo quan trọng

  • ・Công dân nước ngoài được yêu cầu cung cấp thông tin định danh cá nhân nhưng từ chối cung cấp dấu vân tay hoặc chụp ảnh sẽ bị từ chối nhập cảnh và bị ra lệnh rời khỏi Nhật Bản.
  • ・Tờ khai nhập cảnh không hoàn chỉnh có thể kéo dài thời gian xử lý thủ tục xuất nhập cảnh, vì vậy vui lòng đảm bảo quý khách không để sót bất kỳ mục nào trên tờ khai nhập cảnh.
  • ・Để biết chi tiết, hãy xemTrang web của Bộ tư pháp Nhật Bản.