Hành khách từ 12-15 tuổi, khởi hành từ sân bay tại Vương quốc Anh, sử dụng hạng phổ thông: Thay đổi về Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh

Theo thông báo của chính phủ Vương quốc Anh, các hành khách sau đây sẽ được miễn Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh khi khởi hành từ sân bay tại Vương quốc Anh.

 • ■Ngày có hiệu lực: Hành trình vào/sau ngày 01/03/2016
 • ■Hạng ghế áp dụng: Chỉ riêng Hạng phổ thông (ngoại trừ Hạng phổ thông cao cấp)
 • ■Chuyến bay áp dụng: Chuyến bay khởi hành từ sân bay tại Vương quốc Anh
 • ■Sửa đổi: Hành khách từ 12-15 tuổi sử dụng Hạng phổ thông sẽ được miễn Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh (ngoại trừ Hạng phổ thông cao cấp).

< Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh từ London đến Tokyo ở Hạng phổ thông (ngoại trừ Hạng phổ thông cao cấp) >

Tuổi tính đến ngày lên máy bay Bay trước ngày 29/02/2016 Bay vào/sau ngày 01/03/2016
Em bé dưới 2 tuổi Miễn thuế
Trẻ em từ 2-11 tuổi Miễn thuế
Người lớn từ 12-15 tuổi GBP 71 Miễn thuế
Người lớn trên 16 tuổi GBP 71 (đổi thành GBP 73 khi bay vào/sau ngày 01/04/2016)

* Thuế hành khách hàng không được tính vào giá vé máy bay.

//Sửa đổi từ ngày 06/10/2016//Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh được áp dụng cho hành khách từ 12-15 tuổi ngồi ghế Hạng phổ thông cao cấp khi xuất vé vào/sau ngày 05/10/2016.

Khi mua vé mới từ ANA

 • (1)Mua vé qua ANA Website
  ANA đang tiến hành cập nhật hệ thống. Hành khách từ 12-15 tuổi vui lòng
  liên hệ với trung tâm đặt chỗ của ANA để đặt chỗ.
  //Sửa đổi từ ngày 23/06/2016// Hoàn tất việc cải tiến hệ thống bán vé vào/sau ngày 22/06/2016. Những hành khách này có thể mua vé mà không cần đóng Thuế hành khách hàng không của Vương quốc Anh.
 • (2)Mua vé qua trung tâm đặt chỗ của ANA
  Vui lòng liên hệ với nhân viên của ANA về việc miễn thuế khi đặt chỗ.
 • (3)Mua vé qua đại lý du lịch
  Vui lòng liên hệ với đại lý du lịch về việc miễn thuế trước khi xuất vé.

Khi đã mua vé từ ANA (bao gồm vé sau khi đã hoàn thành chuyến đi)

 • (1)Đối với vé ANA đã mua qua ANA Website hoặc trung tâm đặt chỗ của ANA.
  Vui lòng liên hệ với trung tâm đặt chỗ của ANA để được hoàn Thuế hành khách hàng không.
 • (2)Đối với vé đã mua qua đại lý du lịch (Chỉ áp dụng cho vé do ANA xuất)
  Vui lòng liên hệ với đại lý du lịch để biết thêm thông tin.

Cảm ơn quý khách đã bay cùng ANA.

Ngày 16/02/2016
Sửa đổi ngày 23/06/2016
Sửa đổi ngày 06/10/2016