Khai báo tiền mặt cho hải quan tại Vương quốc Anh khi đến và đi

Bắt buộc khai báo cho hải quan khi đến và khởi hành từ Vương quốc Anh khi một hành khách mang theo từ 10.000 Euro trở lên giữa một quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh (bao gồm ngân phiếu và ngân phiếu du lịch).(Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2007)

[Mẫu khai báo] Quý khách có thể lấy Mẫu khai báo tại sân bay đến tại Vương quốc Anh hoặc có thể tải xuống từ trang web HMRC (Cơ quan Thuế & Hải quan). Không có Mẫu khai báo trên máy bay.

[Khác] Nếu không khai báo tiền mặt sẽ dẫn đến tiền phạt lên đến ₤5000.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Mạng tin tức chính phủ.