Nộp đơn ESTA để nhập cảnh vào Hoa Kỳ

Công dân các quốc gia nằm trong Chương trình miễn thị thực (VWP) (bao gồm Nhật Bản) dự định đến Hoa Kỳ sau ngày 12/01/2009 phải hoàn tất việc nộp đơn trực tuyến qua trang web ESTA* để được cấp phép đi lại. Phải hoàn tất việc này trước khi bắt đầu thủ tục lên máy bay đối với chuyến bay đến Hoa Kỳ. Khách hàng không thể làm thủ tục lên máy bay mà không có phép đi lại, vì vậy hãy đảm bảo hoàn tất quá trình nộp đơn trước khi đến sân bay. Các nhà chức trách Hoa Kỳ khuyên nên hoàn tất việc nộp đơn ít nhất là 72 giờ trước khi khởi hành.

*Áp dụng phí (14 USD) đối với đơn ESTA nộp từ ngày 08/09/2010 trở đi.
* Cần phải nộp đơn ESTA ngay cả khi chỉ quá cảnh qua Hoa Kỳ để đến quốc gia thứ ba.


* ESTA (Hệ thống điện tử cấp phép đi lại) là gì? ESTA là hệ thống nộp đơn trực tuyến để xin trước giấy phép sử dụng chương trình miễn thị thực.

Không cần xuất trình bản sao của Số đơn ESTA, vì hãng hàng không khai thác có thể xác nhận trên hệ thống làm thủ tục của họ để biết liệu khách hàng đã có phép đi lại hay không. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên quý khách nên mang theo bản sao Số đơn trong trường hợp cần giấy tờ này để xác nhận danh tính hoặc vì lý do khác.

Nộp đơn ESTA

Có thể truy cập hệ thống nộp đơn ESTA từ trang web ESTA.

Hỏi đáp

Tham khảo các trang web dưới đây để được giải đáp thắc mắc liên quan đến ESTA và chương trình miễn thị thực.