Quy trình xử lý của Dịch vụ ANA Mileage Club trên chuyến bay AirJapan

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn bay cùng ANA.

Chúng tôi muốn thông báo với quý khách về chính sách ANA Mileage Club dành cho các chuyến bay quốc tế Air Japan, ra mắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 với thương hiệu chuyến bay quốc tế mới của Tập đoàn ANA.

Hiện tại, không có điều khoản nào dành cho tích lũy dặm ANA Mileage Club cho chuyến bay Air Japan với số hiệu chuyến bay ‘NQ’ hoặc cho việc sử dụng Vé thưởng cho chuyến bay Air Japan.
Dịch vụ thành viên cao cấp (dịch vụ đặt vé, dịch vụ sân bay như phòng chờ và làm thủ tục, xử lý hành lý, v.v.) sẽ không được cung cấp khi lên chuyến bay Air Japan có số hiệu chuyến bay ‘NQ’.

  • Chuyến bay Air Japan có tên ở ký tự Katakana được xử lý khác với chuyến bay Air Japan có số hiệu chuyến bay ‘NQ’.
    Vui lòng kiểm tra Thông tin về chuyến bay do Air Japan khai thác để biết thông tin về chuyến bay ANA (NH) do Air Japan khai thác.

Chuyến bay NH do Air Japan khai thác
Chuyến bay Air Japan có tên ‘NQ’
  • Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

22/02/2024
All Nippon Airways, Co. Ltd.