Thông báo

Cập nhật điều khoản & điều kiện ANA Mileage Club

Cảm ơn quý khách đã là hội viên ANA Mileage Club.

Điều khoản & điều kiện mới của ANA Mileage Club sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. Vui lòng xem biểu đồ so sánh các điều khoản & điều kiện trước và sau khi sửa đổi để biết chi tiết.

Chúng tôi đánh giá cao lòng trung thành liên tục của quý khách và sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến giá trị cho các hội viên ANA Mileage Club của mình.

30 tháng 9 năm 2019

All Nippon Airways Co., Ltd.

Quý khách cần hỗ trợ thêm?