Hỗ trợ quý khách một cách linh hoạt với việc miễn phí đổi ngày

Nhằm mang đến sự an tâm và thoải mái cho quý khách khi đồng hành cùng ANA trong suốt giai đoạn Covid-19, quý khách có thể thay đổi hành trình mà KHÔNG MẤT PHÍ ĐỔI.
Hỗ trợ linh hoạt, sự an toàn của quý khách luôn được đặt lên hàng đầu, hãy bay khi quý khách đã sẵn sàng.
Có thể thay đổi không mất phí và không giới hạn số lần nếu thực hiện trong/trước ngày 31/12/2021.
Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé và hướng xử lý sau đây.

Điều kiện
Giai đoạn xuất vé Các vé (từ Việt Nam đến Nhật Bản) được xuất mới trong giai đoạn từ 16/6/2020 đến 31/12/2021
Các vé (từ Việt Nam đến Bắc Mỹ/ Caribe/ Nam Mỹ) được xuất mới trong giai đoạn từ 18/12/2020 đến 31/12/2021
Giai đoạn khởi hành Khởi hành đến 355 ngày từ ngày đặt chỗ
Hành trình áp dụng Áp dụng cho hành trình từ Việt Nam đến Nhật Bản, Bắc Mỹ, Caribe và Nam Mỹ
Qui định và Xử lí
Được phép đổi ngày bao nhiêu lần? Có thể đổi ngày không mất phí không giới hạn số lần miễn là thực hiện vào/trước ngày 31/12/2021.
Thay đổi sau 31/12/2021 cho vé hoàn toàn chưa sử dụng, không thu phí khi đổi lần đầu tiên.
Các lần thay đổi tiếp theo sẽ áp dụng điều kiện của giá vé mới hiệu lực vào ngày thực hiện thay đổi.
Tùy theo qui định của giá vé mà có thể áp dụng phí đổi hoặc không thể thực hiện thay đổi.
Giá vé chênh lệch? Quý khách được miễn phí đổi sang chuyến bay có giá vé bằng hoặc thấp hơn.
Qui định giá vé bao gồm thời gian khởi hành, thời gian lưu trú tối thiểu/ tối đa, chuyến bay áp dụng...
Nếu chuyến bay mới có giá vé cao hơn, quý khách sẽ được miễn phí đổi, nhưng cần trả giá vé chênh lệch.
Thực hiện thay đổi qua website ANA Có thể thực hiện thay đổi qua website ANA 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay mà quý khách đang giữ hoặc 6 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay quý khách muốn đổi sang, áp dụng giờ sớm hơn.
Thay đổi nên thực hiện trước giờ khởi hành của chuyến bay, nếu không việc miễn phí đổi không được áp dụng.
Liên hệ Trung tâm Khách hàng của ANA và Phòng vé ANA Áp dụng phí xử lý khi quý khách xuất vé hoặc đổi vé tại Trung tâm Khách hàng và Phòng vé ANA.
Không áp dụng phí xử lý khi thay đổi trên website ANA.
Hủy vé Hủy vé theo điều kiện của giá vé.

2021/9/10
All Nippon Airways., Co. Ltd

Tìm/Đặt chuyến bay