Kết nối Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bản

Kết nối Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bản

Kết nối! Thuận tiện hơn trong suốt hành trình.
Kết nối Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bản


Wi-Fi miễn phí có sẵn ở phòng chờ của ANA tại Nhật Bản.
Dễ dàng kết nối với điểm phát sóng Wi-Fi miễn phí trên toàn Nhật Bản.*
Vui lòng cài đặt ứng dụng và hoàn tất việc đăng ký sử dụng trước hành trình.
Kết nối Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bản
Tải xuống ngay

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Trợ giúp sau:
http://www.ntt-bp.net/jcfw/en.html

*Dịch vụ có sẵn với các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể.