Mua sắm miễn thuế

Danh sách sản phẩm (ANA SKY SHOP)

ANA tự hào cung cấp các dịch vụ mua sắm miễn thuế trên chuyến bay bao gồm nhiều mặt hàng đa dạng với giá cả hợp lý.
Vui lòng xem cuốn ANA SKY SHOP kỹ thuật số để biết thêm chi tiết.

[Tháng 9 - 10] ANA SKY SHOP

Ảnh của ANA SKY SHOP trong số Tháng 9 - 10

Vui lòng xem cuốn ANA SKY SHOP kỹ thuật số để biết danh sách sản phẩm trong Tháng 9 - 10.

Get Adobe® Reader®

  • *ANA SKY SHOP cung cấp các sản phẩm khác nhau trên các đường bay khác nhau.
    Vui lòng xem đường bay của bạn và chọn sản phẩm.
  • 【POINT1】Sử dụng thẻ ANA của bạn khi mua để nhận 10% chiết khấu và dặm tích lũy.
  • 【POINT2】Nhiều mặt hàng đa dạng với giá cả hợp lý chỉ có khi mua sắm miễn thuế!
  • 【POINT3】Nhiều mặt hàng phiên bản giới hạn chỉ có khi mua sắm miễn thuế trên máy bay!

Mặt hàng gợi ý Tháng 9 - 10

Thông tin "Mẫu đơn đặt hàng mua sắm trên chuyến bay"

Để quy trình đặt hàng trên chuyến bay trở nên dễ dàng, vui lòng sử dụng "Mẫu đơn đặt hàng mua sắm trên chuyến bay"
* Không thể bảo đảm sản phẩm. Thành viên ANA Mileage Club nên đặt trước sản phẩm bằng Dịch vụ đặt trước.