ảnh

Game
Giải trí

Game

Chúng tôi cung cấp hàng loạt game đa dạng để quý khách có thể giải trí. Tùy theo tâm trạng, quý khách có thể chơi gôn hoặc học một ngoại ngữ thật thú vị.

Ảnh màn hình game

Caveman

Ảnh màn hình game

Disney's Classic Games®

Ảnh màn hình game

In-Flight Golf

Ảnh màn hình game

In-Flight Sudoku

Ảnh màn hình game

In-Flight Tetris®

Ảnh màn hình game

Solitaire

Ảnh màn hình game

Gobble Snake

Ảnh màn hình game

Go-Moku

Ảnh màn hình game

Roulette

Ảnh màn hình game

Caveman

Ảnh màn hình game

In-Flight Golf

Ảnh màn hình game

In-Flight Sudoku

Ảnh màn hình game

In-Flight Tetris®

Ảnh màn hình game

Solitaire

Ảnh màn hình game

In-Flight Go

Ảnh màn hình game

In-Flight Mahjong

Ảnh màn hình game

In-Flight Shogi

Ảnh màn hình game

Blackjack

Ảnh màn hình game

Disney Mickey's House Party
Disney©

Ảnh màn hình game

Icy Bricks

Lưu ý: Trò chơi này được chơi bằng bộ điều khiển.

Ảnh màn hình game

ZipPong Ultra

Lưu ý: Trò chơi này được chơi bằng bộ điều khiển.

Ảnh màn hình game

BlackJack Casino

Ảnh màn hình game

Go Five in a Row

Ảnh màn hình game

Sudoku Classic

Ảnh màn hình game

Solitaire Classic

Ảnh màn hình game

Video Poker

Ảnh màn hình game

Bowling Arcade

Ảnh màn hình game

Chess Classic

Ảnh màn hình game

Fruit Strike

  • *Chương trình có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng lưu ý trước về điều này.
  • *Game không có sẵn trên máy bay B737.
  • *Tình trạng sẵn có của game có thể thay đổi tùy theo chuyến bay và tuyến đường.