Hạ Môn

image

Phòng chờ

Xiamen Airport Lounge

Khách hàng đủ điều kiện

Image of class services

1. Khách hàng Hạng thương gia trên chuyến bay quốc tế của ANA.

Image of class services

2. ANA Diamond Service members, Platinum Service members và Super Flyers Card members trên chuyến bay do ANA khai thác, mỗi khách hàng có thể sử dụng phòng chờ cùng với một hành khách đi kèm trên cùng một chuyến bay.

Image of class services

3. Star Alliance Gold members trên chuyến bay do ANA khai thác, mỗi khách hàng có thể sử dụng phòng chờ cùng với một hành khách đi kèm trên cùng một chuyến bay.

"Phiếu sử dụng ANA SUITE LOUNGE" cần phải kiểm tra các trang liên quan cho mỗi dịch vụ.

Chủ sở hữu

Sân bay Hạ Môn

Dịch vụ

Các dịch vụ như phòng tắm, khu vực làm việc, sách báo hoặc đồ uống thay đổi tùy theo mỗi phòng chờ.

Khác

Đồ uống có cồn chỉ được phục vụ cho khách hàng đủ tuổi uống rượu hợp pháp.

icon list

Trang này giải thích điều kiện sử dụng phòng chờ khi sử dụng các chuyến bay quốc tế do ANA khai thác.
Khi nối chuyến từ chuyến bay quốc tế do ANA khai thác sang chuyến bay nội địa do hãng hàng không khác khai thác tại một sân bay bên ngoài Nhật Bản, điều kiện sử dụng phòng chờ có thể thay đổi.
Vui lòng xác nhận điều kiện sử dụng phòng chờ với hãng hàng không liên quan.