ảnh

Tiện nghi
Các dịch vụ sản phẩm tiện nghi thay đổi tùy theo đường bay.

Tiện nghi dành cho HẠNG PHỔ THÔNG

Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm tiện nghi đa dạng nhằm đảm bảo sự thoải mái cho quý khách trên máy bay.
Vui lòng liên hệ phi hành đoàn để biết chi tiết.
*Các dịch vụ sản phẩm tiện nghi thay đổi tùy theo đường bay.
*Ảnh minh họa.

Sản phẩm chăm sóc giấc ngủ

Ảnh chăn và gối

Gối, chăn

Sản phẩm viết thư

Ảnh bưu thiếp và bút bi

Bưu thiếp, bút bi
*Số lượng có hạn.