Chuyển chuyến bay do sự cố thiết bị, v.v. [Quốc tế]

Không thể thực hiện chuyển chuyến bay trực tuyến.
Vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.

Thủ tục chuyển chuyến bay

BƯỚC 1 Xác nhận (các) vé áp dụng

・Vé chuyến bay quốc tế do ANA xuất, được đặt chỗ trên chuyến bay ANA bị hoãn/hủy (chuyến bay có số vé bắt đầu bằng 205)
・Chặng bay tương ứng của vé do các hãng hàng không khác xuất, được đặt chỗ trên chuyến bay ANA bị hoãn/hủy áp dụng
*Với chặng bay nội địa của vé xuất cùng chuyến bay quốc tế, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.
・EMD cấp cho các dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay của ANA bị hoãn hoặc hủy (số EMD bắt đầu bằng 205).

BƯỚC 2 Chuyển sang chuyến bay mới

  • ・Chúng tôi sẽ chuyển quý khách sang chuyến bay của Tập đoàn ANA còn ghế trống.
  • ・Trong trường hợp sau khi chuyển chuyến bay đã đặt vé, tiền vé, thuế hoặc phí/lệ phí v.v. cao hơn số tiền vào thời điểm mua, chúng tôi sẽ không yêu cầu quý khách thanh toán mức chênh lệch. Nếu tiền vé, thuế hoặc phí/lệ phí v.v. thấp hơn số tiền vào thời điểm mua, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại tiền chênh lệch. Vui lòng xem "Địa điểm chấp nhận chuyển đặt vé" bên dưới để biết địa điểm áp dụng hoàn tiền.
  • ・Nếu quý khách đã yêu cầu dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn/hủy, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển quý khách sang chuyến bay tương đương có cung cấp dịch vụ đã nêu. Vui lòng lưu ý rằng có những trường hợp quý khách sẽ được chuyển sang chuyến bay không có sẵn dịch vụ mà quý khách yêu cầu.
Chuyến bay áp dụng của Tập đoàn ANA
Chuyến bay quốc tế ANA, các chuyến bay do Air Japan khai thác
Chuyến bay nội địa Nhật Bản Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác, cũng như các chuyến bay liên danh do AIR DO, IBEX Airlines, Solassed Air, Star Flyer và Oriental Air Bridge khai thác

Địa điểm chấp nhận chuyển đặt vé

Vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.
*Không thể xử lý qua Trang web của ANA.

Vui lòng lưu ý rằng các vé sau có địa điểm xử lý khác nhau.

  • [Vé thưởng]
    • Vui lòng tham vấn ANA qua điện thoại.
  • [Du lịch trọn gói, du lịch đặt riêng, v.v. được đặt vé thông qua công ty lữ hành hoặc trang web du lịch]
    • Vui lòng liên hệ công ty lữ hành nơi quý khách đã thực hiện việc mua vé.