Vé/EMD

Vé (vé điện tử)

Vé là phiếu thu vé điện tử hoặc tờ vận chuyển điện tử được cấp bởi hãng vận chuyển hoặc đại lý được chỉ định. Việc mua vé sẽ hợp thành hợp đồng vận chuyển giữa (các) hãng hàng không khai thác và khách hàng.

Các thông tin vé máy bay của hành khách sẽ được ANA lưu dưới dạng tờ vận chuyển điện tử, một bản sao sẽ được cấp cho hành khách ở dạng Tờ hành trình/phiếu thu vé điện tử. Có thể cần phiếu thu này để làm thủ tục và / hoặc nhập cảnh.

- Tờ hành trình/phiếu thu vé điện tử -
Đây là biên nhận khổ A4 có thông tin về vé/giá vé áp dụng và hành trình.
*Vé do ANA xuất là số gồm 13 chữ số bắt đầu bằng 205.

Hình minh họa Tờ hành trình/phiếu thu vé điện tử

*Đây chỉ là hình minh họa Tờ hành trình/phiếu thu vé điện tử.

Quy định về vé

(1) Vé chỉ có hiệu lực đối với hành khách được chỉ định. Không thể đổi tên và chuyển vé cho người khác.

(2) Vui lòng chuẩn bị Tờ hành trình/phiếu thu vé điện tử cho chuyến bay liên quan.

(3) Vé được mua với giá vé bình thường có hiệu lực trong vòng một năm kể từ khi khởi hành chặng bay đầu tiên (hoặc ngày xuất nếu chưa sử dụng). Các giá vé đặc biệt có thời hạn hiệu lực khác nhau được áp dụng tương ứng.

(4) Vui lòng sử dụng tờ vận chuyển theo trình tự từ điểm khởi hành ghi trên vé. Nếu bất kỳ chặng nào không được sử dụng, vé và bất kỳ chặng bay nào còn lại sẽ mất hiệu lực.

Phí dịch vụ xuất vé

Theo nguyên tắc, vé cho các chuyến bay quốc tế mới được xuất qua điện thoại bởi nhân viên dịch vụ khách hàng của ANA hoặc tại quầy sân bay của ANA sẽ chịu phí dịch vụ xuất vé được ấn định cho mỗi hành khách đối với mỗi vé. (Vé có thể bao gồm nhiều chặng bay.)

EMDs (Electronic Miscellaneous Documents)

EMD (Electronic Miscellaneous Document) là phiếu điện tử được cấp bởi hãng hàng không hoặc đại lý được chỉ định. EMD có giá trị như được ghi trên mặt trước và được cấp ở dạng tờ vận chuyển để sử dụng cho mục đích như mô tả trên đó hoặc để thu phí xử lý. Tùy theo loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán, EMD có thể bị cấm sử dụng ở các quốc gia khác ngoài quốc gia mua vé vì qui định về tiền tệ.

- EMD Passenger Receipt -
Đây là biên nhận khổ A4 có thông tin về phí và chi tiết về mục đích cấp.
Vui lòng thống báo số EMD nằm ở góc trên cùng bên trái khi yêu cầu thay đổi hoặc hoàn tiền.
*EMD do ANA cấp là số gồm 13 chữ số bắt đầu bằng 205.

◇Ví dụ về cách sử dụng
Reservations Change Fee
Khi thay đổi đặt chỗ, EMD có thể được cấp ở dạng biên nhận cho số tiền đã trả như phí xử lý khi thực hiện thay đổi.

Refundable Balances/Residual Value
Vui lòng yêu cầu hoàn tiền ở nơi quý khách đã mua vé ban đầu.

Upgrade
Khi thực hiện nâng hạng, EMD được cấp dưới dạng biên nhận có ghi số dặm hoặc số điểm nâng hạng cần trừ.

Paid Lounge Access
EMD được cấp như là biên nhận cho số tiền đã trả để sử dụng dịch vụ Phòng chờ trả trước.

*EMD cũng được cấp khi mua các dịch vụ khác.

Hình minh họa EMD

*Đây chỉ là EMD mẫu.

Quy định về EMD

(1) EMD chỉ có hiệu lực đối với hành khách được chỉ định. Không thể đổi tên và chuyển nhượng cho người khác.

(2) Vui lòng chuẩn bị EMD Passenger Receipt khi sử dụng dịch vụ tương ứng.

(3) EMD có hiệu lực một năm kể từ ngày cấp.

Phí xuất vé

Không áp dụng phí xuất vé khi xuất EMD.