Email thông tin dịch vụ/đặt chỗ [Chuyến bay quốc tế]

Chúng tôi hỗ trợ chuyến đi của quý khách bằng cách kịp thời gửi email cho quý khách từ khi quý khách thực hiện đặt chỗ tới khi đến nơi.

LƯU Ý
 • Có báo cáo cho biết các thông tin chuyến bay như giờ bay và số chuyến bay hiển thị không đúng trong Gmail.
  Để xem thông tin đúng, vui lòng bấm vào URL trong email và xác nhận hiển thị "Xem lại chi tiết đặt chỗ" của quý khách.

Đảm bảo đăng ký địa chỉ email khi đặt chỗ để đảm bảo nhận được thông tin chuyến bay mới nhất.
Chúng tôi khuyên quý khách nên đăng ký địa chỉ của tài khoản email có thể xem được trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. 

Địa chỉ email và thông tin cung cấp

Gửi đến Liên hệ chính

 • ■ Thông tin cung cấp
  Gửi email gửi kèm theo thông tin chủ yếu liên quan đến việc đặt chỗ (bao gồm thay đổi/hủy bỏ) và mua vé.
 • ■ Gửi email đến
  Địa chỉ đăng ký làm "Liên hệ chính" khi đặt chỗ. (Có thể đăng ký 1 địa chỉ email cho mỗi mục đặt chỗ.)
 • ■ Khác
  Khi thực hiện mua vé bằng trang web của Nhật Bản, biên nhận cũng được đính kèm vào email.

Gửi đến hành khách

 • ■ Thông tin cung cấp
  Gửi email kèm theo thông tin chủ yếu về việc làm thủ tục và thông tin chuyến bay.
 • ■ Gửi email đến
  Địa chỉ đăng ký làm "Địa chỉ email của khách hàng (về vé máy bay, thông tin chuyến bay, lên máy bay)." khi đặt chỗ. (Có thể đăng ký 1 địa chỉ email cho mỗi hành khách.)

Ví dụ Email
・Email đính kèm "Biên nhận/Hành trình vé điện tử"
・Thông tin làm thủ tục (24 giờ trước khi khởi hành)*
・Thông tin chuyến bay bị hoãn/hủy (Ngày trước khi khởi hành/ngày khởi hành)*

Vì email thông báo làm thủ tục chỉ có định dạng HTML, email có thể không hiển thị đúng như dự kiến trên một số thiết bị.
Khách hàng sử dụng điện thoại phổ thông vui lòng đăng ký địa chỉ email có thể truy cập qua máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc địa chỉ nhận email kèm theo vé điện tử và thông tin làm thủ tục.

Gửi đến người đưa đón quý khách

 • ■ Thông tin cung cấp
  Gửi email đến người khác ngoài (các) hành khách kèm theo thông tin khởi hành/đến nơi của chuyến bay quốc tế do ANA khai thác. *
 • ■ Email sẽ được gửi đến
  Địa chỉ đăng ký nhận email thông tin khởi hành/đến nơi sau khi xuất vé (mỗi hành khách có thể đăng ký hai địa chỉ email)

Thời điểm gửi email
・Khi khởi hành
・2 giờ trước khi đến nơi (đối với chuyến bay có thời gian bay dài từ 5 giờ trở lên)
・Khi đến nơi

Gửi đến hành khách yêu cầu nâng hạng

 • ■ Thông tin cung cấp
  Gửi email kèm theo thông tin về mục đặt chỗ có yêu cầu nâng hạng (bao gồm thay đổi/hủy bỏ).
 • ■ Gửi email đến
  Địa chỉ đăng ký khi yêu cầu nâng hạng. (Có thể đăng ký 1 địa chỉ email cho mỗi mục đặt chỗ.)

* Không áp dụng cho chuyến bay của hãng vận chuyển khác và chuyến bay liên doanh do hãng hàng không khác khai thác.

Lưu ý

Phần mềm bảo mật và trình duyệt email của quý khách có thể tự động chuyển các email từ ANA vào thư mục thư rác hoặc thùng rác hay thậm chí là xóa chúng. Vui lòng thiết lập hệ thống email của quý khách trước để nhận email từ ana.co.jp và amadeus.com*

*Chỉ email thông báo làm thủ tục

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách ngay lập tức qua email nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch bay của quý khách.
Nếu quý khách đã đặt vé, vui lòng đảm bảo quý khách đã đăng ký địa chỉ email.