Hỗ trợ khách hàng về hoãn và hủy chuyến bay [Chuyến bay quốc tế]

ANA có nhiều dịch vụ qua trang web của ANA cung cấp thông tin cho khách hàng trong trường hợp hoãn hoặc hủy chuyến bay.

Thông báo qua email

Khách hàng đăng ký địa chỉ email sẽ nhận thông báo nếu có hoãn hoặc hủy chuyến bay. Vui lòng tham khảo trang Email thông tin dịch vụ/đặt chỗ [Chuyến bay quốc tế] để biết chi tiết.Thông tin trạng thái chuyến bay

Kiểm tra trạng thái chuyến bay qua trang web của ANA. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này trước khi ra sân bay và tìm thông tin khởi hành và đến cho chuyến bay của họ. Thông tin trạng thái chuyến bay có sẵn từ 2 ngày trước khi khởi hành đến 1 ngày sau khi khởi hành chuyến bay liên quan.


Chứng nhận hoãn/hủy/chuyển hướng bay

Nếu chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng, khách hàng có thể yêu cầu Chứng nhận hoãn/hủy/chuyển hướng chính thức thông qua trang web của ANA.


Hoàn vé và thay đổi đặt chỗ do thời tiết xấu, sự cố thiết bị, v.v.

ANA sẽ cung cấp chuyến bay ANA thay thế hoặc hoàn tiền trong trường hợp hoãn/hủy chuyến bay do các điều kiện bất khả kháng (ví dụ như bão, tuyết) hoặc các trường hợp ANA chịu trách nhiệm (ví dụ như sự cố máy móc kỹ thuật). Vui lòng lưu ý rằng có những trường hợp không thể thực hiện yêu cầu của khách hàng do điều khoản liên quan đến loại vé và quá trình chuyển chuyến bay.

*Không thể thay đổi đặt chỗ và hoàn vé qua trang web của ANA cho các vé đã miễn phí xử lý. Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết chi tiết bao gồm thông tin liên hệ.

Hoàn tiền và thay đổi đặt chỗ do thời tiết xấu, v.v.

Hoàn tiền và thay đổi đặt chỗ do sự cố thiết bị, v.v.