Đăng ký trước các thông tin thường dùng từ khi đặt chỗ/mua vé cho đến khi làm thủ tục

Bằng cách đăng ký trước các Thông tin đặt chỗ cơ bản thường dùng, như đường bay, số thẻ tín dụng và địa chỉ email, thành viên ANA Mileage Club có thể cho phép các thông tin này tự động hiển thị trên màn hình đặt chỗ cũng như xử lý các giao dịch trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vui lòng đăng ký Thông tin đặt chỗ cơ bản.

Các Thông tin đặt chỗ cơ bản có thể đăng ký

● Thông tin đặt chỗ
・Đường bay thường dùng
・Hạng ghế
・Thông tin hộ chiếu (chỉ áp dụng cho Chuyến bay quốc tế)
・Tùy chọn ghế (chỉ áp dụng cho Chuyến bay nội địa Nhật Bản)
・Giá vé thường dùng (chỉ áp dụng cho Chuyến bay nội địa Nhật Bản)

● Thông tin thanh toán
・Phương thức thanh toán
・Thông tin thẻ tín dụng (tối đa 2 thẻ)

● Thông tin liên hệ
・Địa chỉ email
・Số điện thoại di động

● Thông tin khác
・Thông tin hỗ trợ đối với hành khách cần hỗ trợ đặc biệt
・Thông tin Caregiver's Fare * (chỉ áp dụng cho chuyến bay nội địa Nhật Bản)
・Những nơi quý khách thường lưu trú qua đêm (chỉ tại Nhật Bản)

  • * Quý khách chỉ có thể xem các thông tin đã đăng ký. (Quý khách không thể đăng ký hoặc cập nhật thông tin.)

Cách đăng ký (cập nhật) thông tin

Tính năng đăng ký "Thông tin đặt chỗ cơ bản" chỉ khả dụng đối với thành viên ANA Mileage Club.

Sử dụng một trong hai cách sau đây để đăng ký (cập nhật) thông tin.

Thông qua trang chủ

Sau khi đăng nhập, bấm "Menu của tôi" trên trang chủ. Quý khách có thể đăng ký từ "Thông tin đặt chỗ" bên dưới "Xem hoặc cập nhật hồ sơ".

Nếu quý khách có mục đặt chỗ

Ở cuối màn hình Thông tin đặt chỗ, chọn đi đến Đăng ký hoặc cập nhật thông tin đặt chỗ cơ bản.