Thông tin về ghế trẻ em

Dưới đây là mô tả các loại ghế trẻ em có thể mang lên khoang hành khách.
*Dịch vụ thuê ghế trẻ em không có sẵn tại ANA.

Sử dụng ghế trẻ em

 • ・ Quý khách có thể sử dụng ghế trẻ em của riêng mình có chứng nhận tại Nhật Bản (MLIT), châu Âu (ECE R44), Hoa Kỳ (FMVSS1) hoặc hệ thống "CARES".
 • ・Nếu quý khách muốn sử dụng ghế trẻ em, vui lòng đặt ghế trước và mua vé trẻ em.
 • ・Vì lý do an toàn, ghế ngồi gần cửa sổ là ưu tiên cho ghế trẻ em. Nếu quý khách muốn chọn ghế gần lối đi, ghế ngồi ở hàng giữa là ưu tiên. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu quý khách thay đổi ghế ngồi nếu quý khách chọn ghế khác ngoài những ghế được đề xuất ở trên.

Loại ghế trẻ em

Dưới đây là các loại ghế trẻ em được chấp nhận.

 • (1) Ghế được Bộ đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải Nhật Bản (MLIT) phê duyệt
 • Ảnh ghế trẻ em có nhãn phê duyệt từ Bộ đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải Nhật Bản (MLIT)
 • (2) Ghế được Ủy ban Kinh tế châu Âu Liên hiệp quốc ECE R44 phê duyệt
 • Ảnh ghế trẻ em có nhãn phê duyệt của ECE
 • (3) Ghế được Tiêu chuẩn an toàn xe hơi liên bang Hoa Kỳ (FMVSS) phê duyệt
 • Ảnh ghế trẻ em có nhãn phê duyệt Hoa Kỳ
 • (4) Ghế trẻ em "CARES"
 • Ảnh ghế trẻ em có nhãn phê duyệt

[Giới thiệu về "CARES"]

Ảnh của CARES trước và sau khi lắp đặt
 • ・Ghế trẻ em loại có đai an toàn trước đây không được phép sử dụng trên các chuyến bay do ANA khai thác, nhưng hiện tại thì quý khách chỉ được phép sử dụng "CARES".
 • ・"CARES" là loại ghế sử dụng cho ngành hàng không được thiết kế cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên, nặng từ 22 đến 44 pound (khoảng 10 đến 20kg).
 • ・Có thể không thích hợp để sử dụng trong khoang Hạng nhất và Hạng thương gia chuyến bay quốc tế và các chuyến bay nội địa Hạng cao cấp vì ghế ngồi trong những hạng này rộng hơn đai cố định của "CARES".
 • *Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra tiêu chuẩn của nhà sản xuất về việc sử dụng và chuẩn bị ghế trẻ em thích hợp.
 • *Kể cả khi đáp ứng tiêu chuẩn, việc sử dụng có thể bị từ chối tùy vào tình trạng lắp đặt hoặc quý khách có thể được yêu cầu đổi ghế ngồi.

Ghế trẻ em không chấp nhận được
Kể cả khi đáp ứng những tiêu chuẩn và phê duyệt đề cập ở trên, ghế trẻ em không thể được cố định bằng đai an toàn 2 điểm trên thực tế trong khoang hành khách thì không được chấp nhận.
Ngoài ra, ngoại trừ CARES, những loại ghế được liệt kê bên dưới là không chấp nhận được.
Chúng tôi sẽ thông báo khi có cập nhật danh sách các sản phẩm chấp nhận được.

Ghế trẻ em không chấp nhận được

Loại ghế nâng

Ảnh ghế trẻ em loại nâng không chấp nhận được

Loại ghế nâng có tựa lưng

Ảnh ghế trẻ em loại nâng có tựa lưng không chấp nhận được

Loại đai/áo vét

Ảnh ghế trẻ em loại đai/áo vét không chấp nhận được

Trợ giúp khác

Có trợ giúp đặc biệt khác nhằm đảm bảo phụ nữ mang thai và hành khách đi cùng trẻ sơ sinh có chuyến đi dễ chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của ANA.