Giờ làm việc của Văn Phòng ANA tại Việt Nam năm tài khóa 2024

 

[FY2024] 

 

Giờ làm việc của Văn Phòng ANA (Hà Nội và TP.HCM)
❖ Thứ Hai- Thứ Sáu : 08:30 - 17:30

 

Văn Phòng ANA (Hà Nội và TP.HCM) đóng cửa vào những dịp lễ sau đây (bao gồm thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ bù liên quan).

 

- 18/04/2024 (thứ Năm) *Giỗ Tổ Hùng Vương

 

- 30/04/2024 (thứ Ba) *Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước

- 01/05/2024 (thứ Tư) *Quốc tế Lao Động

 

- 31/08/2024 (thứ Bảy) 

- 01/09/2024 (Chủ Nhật) 

- 02/09/2024 (thứ Hai) *Ngày Quốc Khánh

- 03/09/2024 (thứ Ba) 

 

- 01/01/2025 (thứ Tư) *Tết Dương Lịch

 

- 25/01/2025 (thứ Bảy) 

- 26/01/2025 (Chủ Nhật)

- 27/01/2025 (thứ Hai) 

- 28/01/2025 (thứ Ba)

- 29/01/2025 (thứ Tư) *Tết Nguyên Đán

- 30/01/2025 (thứ Năm)  

- 31/01/2025 (thứ Sáu)

- 01/02/2025 (thứ Bảy)

- 02/02/2025 (Chủ Nhật)

01/04/2024

All Nippon Airways Co., Ltd.