Dành cho thành viên ANA Mileage Club. Vui lòng cập nhật mật khẩu web của quý khách thường xuyên.

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn bay cùng ANA.

Chúng tôi xác nhận rằng có những email khả nghi và trang web lừa đảo giả mạo là công ty hoặc các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi cố gắng đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi.

Nhấp vào URL hoặc truy cập trang web giả mạo được đề cập trong email khả nghi, cũng như mở phần đính kèm, có thể đưa quý khách đến trang web giả yêu cầu thông tin cá nhân của quý khách. Điều này có thể dẫn đến bên thứ ba truy cập trái phép vào “mã số khách hàng” và “mật khẩu web” của thành viên ANA Mileage Club của quý khách, cũng như lạm dụng thông tin cá nhân và số dặm của quý khách.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu quý khách cập nhật mật khẩu web thường xuyên.

Do vậy, chúng tôi xin quý khách thường xuyên cập nhật mật khẩu web như biện pháp đề phòng.

Vui lòng lưu ý rằng ANA sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng thông qua bất kỳ hình thức liên lạc nào gửi số thẻ tín dụng, mã PIN, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác của quý khách.

  • Vui lòng thực hiện thay đổi sau khi đăng nhập vào Trang web của ANA.

  • Nếu quý khách quên “Mật khẩu web”, hoặc “Mật khẩu ANA Mileage Club (4 số)”, vui lòng tiếp tục ở đây.

27/04/2024

ANA Holdings, Inc.

All Nippon Airways Co., Ltd.