ANA đạt Giải thưởng SKYTRAX Toàn cầu về Môi trường vệ sinh sạch sẽ!Biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 "ANA Care Promise" được đánh giá cao và nhận hai giải thưởng, "Khoang hành khách sạch nhất thế giới" và "Giải thưởng xuất sắc COVID-19"

ANA Care Promise

Video này cung cấp thông tin trên sáng kiến ANA Care Promise. Hiển thị thông tin văn bản thay thế cho video

Có âm thanh cho video này.

ANA Care Promise: Tiêu chuẩn mới cho du lịch bằng đường hàng không

Người xuất hiện trong video:
Nhân viên Tập đoàn ANA (tiếp viên, nhân viên bảo trì, nhân viên phục vụ mặt đất, nhân viên mặt đất, thành viên tổ bay)

Trong đoạn video này, nhân viên Tập đoàn ANA cung cấp lời giải thích về những sáng kiến ANA Care Promisse, chia thành các phần như sau: "Đảm bảo không khí lưu thông trong khoang hành khách", "Phục vụ quý khách trong một môi trường luôn vệ sinh và sạch sẽ", và "Yêu cầu dành cho hành khách". Thông tin chi tiết trên mỗi phần của video được cung cấp trong Sáng kiến của Tập đoàn ANAYêu cầu dành cho hành khách.

"Đảm bảo không khí lưu thông trong khoang hành khách"
Không khí trong lành được hút từ bên ngoài máy bay vào trong khoanh hành khách, sau đó các máy điều hòa không khí và bộ lọc không khí hiệu suất cao được dùng để lưu chuyển không khí bên trong khoang hành khách. Không khí cũ sau đó được xả ra ngoài máy bay. Hơn nữa, không khí trong lành được hút từ động cơ vào khoang hành khách sẽ di chuyển từ ống gió điều hòa không khí bên trong trần xuống khoang hàng hóa phía dưới, và sau đó được xả ra khỏi máy bay.

"Phục vụ bạn trong một môi trường luôn vệ sinh và sạch sẽ"
Ghế ngồi, xe lăn cho mượn, quầy, bàn và núm vặn cửa bên trong khoang hành khách được khử trùng.

"Yêu cầu dành cho hành khách"
Nếu quý khách không thể đeo khẩu trang hoặc miếng che mặt vì lý do chính đáng, xin vui lòng thông báo trước cho thành viên đội bay.

Ở cuối mỗi đoạn video, một thông báo có nội dung "Một tiêu chuẩn mới cho việc đi lại bằng đường Hàng Không" được hiển thị.

Tìm kiếm trang quý khách muốn bằng chức năng tìm kiếm trang web.

Tìm kiếm trang web

Mở trong một cửa sổ mới. Trong trường hợp mở trang web bên ngoài, trang web đó có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng các quy tắc về truy cập.