Thông tin về việc Khai thác/Dịch vụ chuyến bay

Vui lòng tìm thông tin trạng thái chuyến bay, hoàn tiền và thông tin khác về các dịch vụ của ANA, bao gồm những dịch vụ tại sân bay và trên máy bay ở đây.

Thông báo liên quan đến các chuyến bay Nội địa/Quốc tế Nhật Bản.

Chúng tôi tạm thời ngừng khai thác hoặc giảm tuần suất dịch vụ trên các đường bay nhất định do đại dịch COVID-19.
Vui lòng kiểm tra thông tin liên quan về điểm đến của quý khách cho chính mình trước khi quý khách đi du lịch.

Thông tin về ANA MILEAGE CLUB

Tìm hiểu thông tin về quy trình ANA Mileage Club đang thực hiện nhằm ứng phó với sự lây lan của COVID-19.

Thông tin về dịch vụ của chúng tôi

Trung tâm liên hệ

Do sự lây lan của COVID-19, chúng tôi đã tạm dừng các dịch vụ hoặc giảm số lượng chuyến bay trên nhiều đường bay, và các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi (điện thoại, email và trò chuyện trực tuyến) đang rất bận rộn do số lượng yêu cầu tăng.
Chúng tôi cũng đã thay đổi giờ hoạt động cho các trung tâm hỗ trợ của chúng tôi nhằm đối phó với sự lây lan của vi rút.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc ở đây.

Tìm kiếm trang quý khách muốn bằng chức năng tìm kiếm trang web.

Tìm kiếm trang web

Mở trong một cửa sổ mới. Trong trường hợp mở trang web bên ngoài, trang web đó có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng các quy tắc về truy cập.