Sân bay Quốc tế Hạ Môn

Đi đến và từ Sân bay Quốc tế Hạ Môn

Trên trang này, quý khách sẽ tìm thấy thông tin cần thiết để di chuyển dễ dàng đến Sân bay Quốc tế Hạ Môn tới điểm đến của quý khách.

Hướng dẫn đến Sân bay Quốc tế Hạ Môn

Bản đồ nhà ga đến và khởi hành và các thông tin khác để di chuyển trong Sân bay Quốc tế Hạ Môn.

Nhà ga đến

Bản đồ nhà ga đến của sân bay Hạ Môn
Thông tin Sơ đồ Sân bay

Chuyến bay do ANA Group khai thác sẽ đến ở Nhà ga 3.

Nhập cảnh

Vui lòng xuất trình hộ chiếu và tờ khai Nhập cảnh.

Hải quan
  • Hành khách có hàng hóa cần khai báo phải nộp Tờ Khai Hải quan.
  • Nếu quý khách có vật dụng cần khai báo, vui lòng đi đến quầy màu đỏ.
  • Nếu quý khách không có vật dụng cần khai báo, vui lòng đi đến quầy màu xanh lá.

Nhà ga khởi hành

Bản đồ nhà ga khởi hành của sân bay Hạ Môn
Thông tin Sơ đồ Sân bay

Chuyến bay do ANA Group khai thác sẽ khởi hành từ Nhà ga 3. Tìm hiểu thêm về Phòng chờ Sân bay.

Làm thủ tục
Lối Ưu tiên Kiểm tra An ninh

Hành khách Hạng Thương gia đủ điều kiện cho dịch vụ Ưu tiên Kiểm tra An ninh. Hãy tìm đường cho Hạng Nhất và Hạng Thương gia.