Value(ANA Discover JAPAN Fare)

กฎเกี่ยวกับค่าโดยสาร

           
การจอง/
การซื้อตั๋วโดยสาร
[เมื่อสำรองที่นั่ง และซื้อผ่านเว็บ]
- การสำรองที่นั่งและการซื้อต้องเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA
- การจองสำหรับการเดินทางในทุกเส้นทางจะต้องได้รับการยืนยันก่อนชำระค่าโดยสาร
- ต้องทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อสำรองที่นั่ง หรือจนถึงก่อนเวลาที่กำหนดสำหรับการซื้อล่วงหน้า

[เมื่อสำรองที่นั่ง และซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ]
- การจองหรือซื้อตั๋วโดยสารจะต้องดำเนินการผ่านสาขาของ ANA และตัวแทนท่องเที่ยวที่อยู่นอกญี่ปุ่นให้เสร็จสมบูรณ์
- การจองสำหรับการเดินทางในทุกเส้นทางจะต้องได้รับการยืนยันก่อนชำระค่าโดยสาร
- การสำรองที่นั่งและการซื้อต้องชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง หลังสำรองที่นั่ง หรือจนถึง 7 วันล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทาง
การคืนเงิน ◇ก่อนออกเดินทาง:
มีค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน 50%(ไม่รวมภาษี) ต่อค่าโดยสารที่ดำเนินการ
◇หลังออกเดินทาง:
ไม่สามารถขอคืนเงินได้
* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดติดต่อสำนักงานของ ANA ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น หรือตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านทำการจอง
การเปลี่ยนแปลงการจอง ◇การเปลี่ยนแปลงการจองไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหลังการซื้อ
อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตั๋วเป็นเที่ยวบินก่อนหน้าได้ที่สนามบินในวันที่ออกเดินทางโดยเข้าชื่อรอตามลำดับ
◇ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนตั๋วโดยสารไปสายการบินอื่น
ข้อกำหนดการจำหน่าย ◇พร้อมให้บริการทุกช่องทางการจำหน่าย (ได้แก่ ASW, เคาน์เตอร์ของ ANA, ตัวแทนท่องเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยวแบบออนไลน์) ยกเว้นช่องทางการจำหน่ายที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
* ค่าโดยสารไม่พร้อมให้บริการบน ASW JAPAN
ส่วนลดสำหรับเด็ก ◇ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก (อัตราเดียวกับผู้ใหญ่)
◇ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับทารกที่อายุต่ำกว่า 3 ปี และไม่ต้องการที่นั่ง
อัพเกรด ◇ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ท่านสามารถอัพเกรดโดยใช้คะแนนสำหรับการอัพเกรดหรือชำระค่าบริการอัพเกรดได้ในกรณีที่มีที่นั่งพร้อมให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านออกเดินทาง