Chính sách cookie của ANA

Được thiết lập vào ngày 01/04/2022

1. Giới thiệu về việc sử dụng cookie

Trang web của ANA và ứng dụng di động, v.v.. (sau đây gọi là “trang web của ANA”) sử dụng các cookie để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho quý khách dịch vụ tốt hơn.

2. Cookie là gì?

Cookie là một chức năng để lưu trữ thông tin về các trang web mà quý khách đã truy cập trong thiết bị của quý khách (máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh).
Mỗi lần quý khách truy cập một trang web, một cookie nhận dạng thiết bị của quý khách và lưu thông tin về quý khách và lượt truy cập của quý khách trên trang web.
Thông tin được lưu có thể bao gồm địa chỉ IP, thiết bị được sử dụng, lịch sử nhấp chuột, v.v.. (chẳng hạn như các trang web quý khách đã truy cập).
Cookie bao gồm cookie phiên, tự động được xóa khi quý khách đóng trình duyệt, và cookie vĩnh viễn, được lưu trong trình duyệt cho thời gian đã xác định trước.

3. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau.

  • Để giúp cải thiện hoạt động, cấu trúc và nội dụng Trang web của ANA
  • Để cung cấp và tối ưu hóa dịch vụ trực tuyến và ứng dụng di động của chúng tôi
  • Để phát triển các dịch vụ và ứng dụng mới bởi các công ty thuộc Tập đoàn ANA
  • Đối với các hoạt động tiếp thị (bao gồm quảng cáo cá nhân hóa) bao gồm việc cung cấp thông tin về các sự kiện và các chương trình khuyến mãi

4. Các loại cookie được sử dụng

Dưới đây là danh sách các loại cookie mà chúng tôi sử dụng.
Để xóa cookie, vui lòng làm theo quy trình được trình bày trong 5. Tắt cookie.

(1) Cookie thiết yếu

Cần có cookie thiết yếu để các dịch vụ trực tuyến hoạt động; không thể tắt cookie này.
Cookie này cần thiết để thiết lập kết nối hiệu quả và an toàn với các dịch vụ trực tuyến, và được đặt theo các dịch vụ quý khách đã yêu cầu chẳng hạn như đặt chỗ chuyến bay, quản lý đặt chỗ, đăng nhập, điền biểu mẫu web, v.v..
Cookie thiết yếu sẽ tự động được lưu trên thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập Trang web của ANA.

(2) Cookie phân tích

Cookie phân tích thu thập thông tin để phân tích và thu thập số liệu thống kê về cách quý khách sử dụng trang web, chẳng hạn như trang web quý khách truy cập nhiều nhất, thời gian quý khách truy cập, v.v..
Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát người dùng và thu thập phản hồi của khách truy cập trên trang web nói chung hoặc các thành phần cụ thể của trang web.
Thông tin thu thập sẽ được sử dụng để xác nhận phần nào của trang web mà quý khách quan tâm, và sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng của trang web.

(3) Cookie cá nhân hóa

Cookie cá nhân hóa được sử dụng để hiển thị quảng cáo được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của quý khách khi quý khách duyệt tìm Internet.

  • Cookie do các công ty khác cung cấp có thể được sử dụng trên trang web và dịch vụ của chúng tôi để thu thập thông tin hành vi và hiển thị quảng cáo, v.v..

5. Tắt cookie

Quý khách có thể đổi cài đặt của trình duyệt để ngăn cookie được bật hoặc lưu vào mọi lúc.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng một số chức năng trên Trang web của ANA có thể không khả dụng hoặc không thể hoạt động đúng nếu quý khách đổi cài đặt cookie. Phương pháp đổi cài đặt cookie trong trình duyệt chung được liệt kê bên dưới.

6. Cập nhật Chính sách cookie này

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách cookie này hoặc danh sách cookie được sử dụng thì chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách và danh sách tương ứng này.
Và chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu có thay đổi lớn.