การระบุที่นั่งล่วงหน้า [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เที่ยวบินที่ใช้ได้

 • ・เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group (เที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น)
 • ・เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น*

 • * ยกเว้นบางเที่ยวบิน ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าสามารถขอใช้บริการการกำหนดที่นั่งที่ต้องการได้ (ที่นั่งริมทางเดิน ที่นั่งริมหน้าต่าง) ถึงแม้ผู้่โดยสารจะไม่สามารถเจาะจงที่นั่งเฉพาะได้

ไม่สามารถใช้ได้

 • ・เที่ยวบินที่ไม่ได้ให้บริการโดย ANA รวมถึงมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - นโยบายของสายการบินที่ให้บริการไม่อนุญาตให้ทำการจองที่นั่งล่วงหน้า
  - การจองที่นั่งล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *
 • ・การจองเที่ยวบินที่เดินทางพร้อมทารกที่ต้องการที่นั่งเฉพาะของตนเอง
 • ・บางเที่ยวบินที่มีการจองไปแล้วผ่านตัวแทนท่องเที่ยว
 • ・กรณีอื่นๆ ที่การจองที่นั่งล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง (โปรดตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างนี้)

 • * หากท่านสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ให้บริการโดย ANA โปรดสอบถามโดยตรงเกี่ยวกับความพร้อมในการจองที่นั่งล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของสายการบินที่ให้บริการ
  หากท่านทำการสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินร่วมที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA ท่านไม่สามารถทำการจองที่นั่งล่วงหน้าได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอผังที่นั่ง

โปรดทราบว่าผังที่นั่งที่แสดงผลอยู่นี้และการจัดวางที่นั่งจริงอาจแตกต่างกัน

สำหรับผู้โดยสารที่บินในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับที่นั่งและแผงผังของเครื่องบินผ่าน "ประเภทเครื่องบิน / แผนผัง"
ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดของที่นั่งผ่าน "ประเภทที่นั่ง"

คู่มือใช้งานการแสดงผลหน้าจอผังที่นั่ง

โปรดเลือกที่นั่งที่ต้องการโดยใช้ผังที่นั่งที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอหลัก
เพื่อยืนยันที่นั่งของท่าน โปรดกดปุ่ม "ลงทะเบียนและเสร็จสิ้น"
*หากท่านเลือกที่นั่ง 2 ที่ขึ้นไป ให้เลือกรายชื่อผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องที่ปรากฎอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารบนหน้าจอ
*ขณะที่เลือกที่นั่งสำหรับหลายเที่ยวบิน โปรดกดปุ่ม "ลงทะเบียนและดำเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการเลือกที่นั่งสำหรับเที่ยวบินต่อไป

ข้อควรทราบ

 • ・การระบุที่นั่งสามารถทำได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางบนเว็บไซต์ ANA การเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้ 24 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ ANA
 • ・ที่นั่งที่สามารถระบุไว้ล่วงหน้าจะมีจำนวนจำกัด
 • ・จำนวนที่นั่งที่สามารถจองได้ล่วงหน้าจะมีจำกัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หากท่านไม่สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดทำการสำรองที่นั่งที่สนามบินในวันออกเดินทาง
 • ・การสำรองที่นั่งสำหรับการจองล่วงหน้าอาจแตกต่างไปตามสถานะสมาชิก ANA Premium หรือชั้นโดยสาร โปรดตรวจสอบกับ ASW เพื่อดูผังที่นั่งล่าสุด เพราะที่นั่งที่พร้อมบริการอาจแตกต่างกันไปตามที่นั่งว่างที่เหลือ
 • ・โปรดทราบว่าที่นั่งที่ท่านระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินหรือเหตุผลอื่น
 • ・ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกอาจจะไม่ได้นั่งในบริเวณเดียวกับผู้โดยสารอีกท่านที่เดินทางพร้อมเด็กทารก เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องหน้ากากออกซิเจน หากมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งท่านที่เดินทางพร้อมกับเด็กทารก โปรดระบุที่นั่งในแถวอื่นหรือบริเวณตรงข้ามริมทางเดิน