จำนวนที่นั่งที่สามารถจองได้ และการจองสำหรับเด็กและทารก

 • ● จำนวนคนสูงสุด (รวมผู้ใหญ่และเด็ก) ที่สามารถจองได้ในแต่ละครั้งเมื่อที่นั่งพร้อมให้บริการมีดังต่อไปนี้
  • ・ชั้นเฟิร์สคลาส: 9
  • ・ชั้นธุรกิจ: 9
  • ・ชั้นประหยัด: 9

  • * จำนวนสูงสุดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการ
 • ● เลือกผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารกตามอายุ ณ วันออกเดินทาง
  • ・ผู้ใหญ่: 16+ ปี
  • ・ผู้ใหญ่: 12-15ปี
  • ・เด็ก: 2-11ปี
  • ・เด็กทารก: 8 วันถึง -1 ปี (ไม่รวมการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล)

  • * * การสำรองที่นั่งออนไลน์สำหรับเด็กทารก
   การสำรองที่นั่งสำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่ง 1 คนสามารถทำได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ 1 คน
   แต่สำหรับทารกที่มีที่นั่ง ท่านจะไม่สามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้

【การสำรองที่ไม่สามารถทำได้ทางออนไลน์】

การสำรองที่นั่งดังต่อไปนี้สามารถดำเนินการทางโทรศัพท์
・ทารกที่ใช้ที่นั่ง
・ผู้ใหญ่ 1 คนที่เดินทางพร้อมกับทารก 2 คนขึ้นไป
・เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีที่เดินทางโดยลำพัง
・ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ถึง 15 ปี หนึ่งท่านเดินทางพร้อมเด็กหนึ่งคน
・การสำรอง/ออกบัตรโดยสารสำหรับเด็ก/ทารกแยกต่างหากจากการสำรอง/การออกบัตรโดยสารของผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วยกัน
・สตรีมีครรภ์ที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน 1 คน ซึ่งเดินทางพร้อมเด็กทารก (คนเดียวหรือหลายคน)

เมื่อข้อมูลการเดินทางมีเพียงแต่เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล)

 • ● จำนวนที่นั่งที่สามารถจองได้ในแต่ละครั้ง (จำนวนรวมผู้ใหญ่และเด็ก) คือ 1 ถึง 9 ที่นั่ง
 • ● เลือกผู้ใหญ่ หรือเด็กตามอายุ ณ วันออกเดินทาง
  • ・ผู้ใหญ่: อายุ 12 ปี หรือมากกว่า
  • ・เด็ก: อายุ 3 ถึง 11 ปี หมายเหตุ: แตกต่างจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  • * ทารกหนึ่งคน (อายุ 8 วันถึง 2 ปี) สามารถนั่งบนตักผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งท่าน
   เมื่อทำการสำรองที่นั่งจากเว็บไซต์ที่หน้าจอแสดงอยู่นี้ ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วสำหรับทารกหรือแจ้งสายการบินล่วงหน้าว่าท่านจะเดินทางพร้อมทารก โปรดแจ้งพนักงานโดยตรงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ข้อควรทราบ

 • 1. ในกรณีที่ผู้โดยสารทุกท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี
  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ตามกฎของสายการบินที่ให้บริการ สำหรับการจองที่รวมเที่ยวบินของสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ ANA โปรดยืนยันกฎที่บังคับใช้โดยตรงกับสายการบินที่ให้บริการล่วงหน้า กฎของสายการบินอื่นอาจแตกต่างจากการให้บริการของ ANA