เส้นทางใหม่ เส้นทางที่เปิดให้บริการต่อ และเส้นทางที่งดให้บริการชั่วคราว [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ข้อมูลใหม่สำหรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออก เส้นทางระหว่างประเทศที่ดำเนินการต่อ และงดให้บริการชั่วคราว ซึ่งให้ดำเนินการโดย ANA GROUP จะปรากฏด้านล่างนี้

โปรดไปที่ค้นหาตารางเวลาเพื่อตรวจสอบตารางการเดินทางล่าสุด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 มกราคม 2017 (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น)

เส้นทางใหม่/เส้นทางที่เปิดให้บริการต่อ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา/ฮาวาย กวม ไซปัน/อเมริกากลางและอเมริกาใต้

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
[เส้นทางใหม่]นาริตะ-เม็กซิโกซิตี้ NH180 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2017
[เส้นทางใหม่]เม็กซิโกซิตี้-นาริตะ NH179 ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2017
[เส้นทางใหม่]ฮาเนดะ-นิวยอร์ก NH110 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]นิวยอร์ก-ฮาเนดะ NH109 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]ฮาเนดะ-ชิคาโก NH112 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]ชิคาโก-ฮาเนดะ NH111 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016

เกาหลี/จีน ฮ่องกง/ไต้หวัน

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
ฮาเนดะ-ฮ่องกง NH821*1 30 ตุลาคม 2016-20 ธันวาคม 2016(จันทร์ เสาร์ วันอาทิตย์)
ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2016 (ทุกวัน)
ฮ่องกง-ฮาเนดะ NH822*2 30 ตุลาคม 2016-20 ธันวาคม 2016(จันทร์ เสาร์ วันอาทิตย์)
ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2016 (ทุกวัน)
หวู่ฮั่น-นาริตะ NH954 28 เมษายน 2016-14 พฤษภาคม 2016(จันทร์ เสาร์)
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2016 (จันทร์ อังคาร เสาร์ อาทิตย์)
หวู่ฮั่น-นาริตะ NH938 28 เมษายน 2016-14 พฤษภาคม 2016(อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ อาทิตย์)
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2016 (พุธ พฤหัสฯ ศุกร์)
นาริตะ-หวู่ฮั่น NH937 ตั้งแต่ 28 เมษายน 2016 (ทุกวัน)
ฮาเนดะ-ฮ่องกง NH839 28 มีนาคม 2016 - 29 ตุลาคม 2016 (จันทร์ เสาร์)
ฮ่องกง-ฮาเนดะ NH840 28 มีนาคม 2016 - 29 ตุลาคม 2016 (จันทร์ เสาร์)
ฮาเนดะ-เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) NH967 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2016
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)-ฮาเนดะ NH968 ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2016
  • *1 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016 หมายเลขเที่ยวบินจะเปลี่ยนจาก NH839 เป็น NH821
  • *2 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016 หมายเลขเที่ยวบินจะเปลี่ยนจาก NH840 เป็น NH822

อินเดีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/โอเชียเนีย

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
ฮาเนดะ-จาการ์ตา NH871 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2017
จาการ์ตา-ฮาเนดะ NH872 ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2017
นาริตะ-สิงคโปร์ NH803 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
สิงคโปร์-นาริตะ NH804 ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2016
นาริตะ-โฮจิมินห์ NH833 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
โฮจิมินห์-นาริตะ NH834 ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]ฮาเนดะ-กัวลาลัมเปอร NH885 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]กัวลาลัมเปอร-ฮาเนดะ NH886 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
[เส้นทางใหม่]นาริตะ-พนมเปญ NH817 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2016
[เส้นทางใหม่]พนมเปญ-นาริตะ NH818 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2016
ฮาเนดะ-ซิดนีย์ NH879 ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2015
ซิดนีย์-ฮาเนดะ NH880 ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2015
  • *1 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016 หมายเลขเที่ยวบินจะเปลี่ยนจาก NH845 เป็น NH803
  • *2 ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2016 หมายเลขเที่ยวบินจะเปลี่ยนจาก NH846 เป็น NH804

เส้นทางที่งดให้บริการชั่วคราว

สหรัฐอเมริกา แคนาดา/ฮาวาย กวม ไซปัน/อเมริกากลางและอเมริกาใต้

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
นาริตะ-นิวยอร์ก NH10*1 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
นิวยอร์ก-นาริตะ NH103 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
นาริตะ-ชิคาโก NH12*2 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
ชิคาโก-นาริตะ NH113 ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2016
  • *1 เที่ยวบิน NH10 และ NH103 บนเส้นทางนาริตะ - นิวยอร์ก จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 และเที่ยวบิน NH104 (นาริตะ - นิวยอร์ก) จะเปลี่ยนชื่อเป็นเที่ยวบิน NH10 โปรดทราบว่าเวลาออกเดินทางจะยังคงเหมือนเดิม (ช่วงบ่ายใกล้เย็น)
  • *2 เที่ยวบิน NH12 และ NH113 บนเส้นทางนาริตะ - ชิคาโก จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 และเที่ยวบิน NH114 (นาริตะ - ชิคาโก) จะเปลี่ยนชื่อเป็นเที่ยวบิน NH12 โปรดทราบว่าเวลาออกเดินทางจะยังคงเหมือนเดิม (ช่วงบ่ายใกล้เย็น)
  • * วันที่เปิดดำเนินการและวันยกเลิกข้างต้นนั้น กำหนดตามระยะเวลา 12 เดือน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น