ข้อมูลสนามบินนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงเวลาคับคั่ง[ระหว่างประเทศ]

ในช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ช่วงปีใหม่ ช่วงวันหยุดยาว-Golden Week และช่วงเทศกาลบง (Obon) เคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในสนามบินจะมีผู้โดยสารใช้บริการคับคั่งมากกว่าปกติหลายเท่า ลูกค้าสนามบินโปรดเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เพียงพอ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลเหล่านี้ถนนและลานจอดรถบริเวณโดยรอบสนามบินจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนขาออก

ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่าน โปรดตรวจสอบเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องให้เรียบร้อยอีกครั้ง

และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่าน โปรดดำเนินการผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 60 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน นอกจากนี้ โปรดมายังประตูทางออกขึ้นเครื่องล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ทั้งนี้เวลาออกเดินทางคือเวลาที่เครื่องบินเคลื่อนตัวออกจากประตูขึ้นเครื่อง

ท่านไม่อาจสามารถขึ้นเครื่องได้ ก่อนเวลาออกเดินทาง 10 นาที

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนที่จำเป็นหลังจากท่านขึ้นเครื่องแล้ว

ประตูปิด ถอดสะพานเทียบเครื่องบิน อนุมัติออกเดินทาง เครื่องบินถอยออกจากจุดจอด

ในกรณีที่ท่านมาไม่ถึงประตูขึ้นเครื่อง 10 นาที ก่อนออกเดินทาง และเราพิจารณาเห็นว่าเป็นการรบกวนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
เราอาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่อง แม้จะเป็นเวลาก่อนการออกเดินทางตามตารางเวลาก็ตาม

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน

ข้อมูลเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น

มีการตรวจหนังสือเดินทางที่ทุกประตูทางออกขึ้นเครื่องในการเดินทางระหว่างประเทศ
ทางสายการบินขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องก่อนที่จะมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

คำแนะนำพิเศษสำหรับการใช้บริการสนามบินต่างประเทศแต่ละแห่ง

โปรดตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการเดินทางเข้าและออกประเทศ รวมถึงสัมภาระ และรายการอื่นๆ ซึ่งจัดเตรียมไว้ก่อนออกเดินทาง

การตรวจสอบความปลอดภัย

ตามคำสั่งของกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ได้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่สนามบินที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ โดยมีการตรวจสอบรองเท้าของผู้โดยสาร ฯลฯ ขั้นตอนที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยอาจใช้เวลานาน ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับจุดตรวจความปลอดภัยและไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก

ท่านไม่สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้ โปรดถอดอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกแล้วเช็คอินรถเข็นที่เคาน์เตอร์

สัมภาระเช็คอิน

เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอาจมีผู้คนหนาแน่น จึงขอให้เช็คอินสัมภาระของท่านตั้งแต่เนิ่นๆ อนุญาตให้ผู้โดยสารขนสัมภาระติดตัวได้ 1 ชิ้นนอกเหนือจากสิ่งของส่วนตัว (กระเป๋าถือ แล็ปท็อป กล้อง ร่ม ฯลฯ) โปรดเช็คอินสัมภาระอื่นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ไม่อนุญาตให้เช็คอินไฟแช็ค แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองดังนั้นโปรดนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
โปรดยืนยันความต้องการการจัดการสัมภาระของท่านล่วงหน้า

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักของใช้ส่วนตัวรวมไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) และมีขนาดไม่เกิน 55 ซม. x 40 ซม. x 25 ซม. เมื่อรวมทั้งสามด้านแล้วต้องไม่เกิน 115cmไม่อนุญาตให้นำอุปกรณใช้ตัด เช่น กรรไกร รวมถึงไม้กอล์ฟ และอื่นๆ ขึ้นเครื่องบิน ดังนั้น โปรดเช็คอินสิ่งของเหล่านั้นก่อนล่วงหน้า
*โปรดเช็คอินสัมภาระที่มีขนาดเกินกว่าที่ระบุล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

ผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เครื่องตรวจสัมภาระที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบินในประเทศญี่ปุ่นจะมีเครื่องวัดขนาดสัมภาระที่ท่านถือขึ้นเครื่อง

ด้วยการเช็คอินออนไลน์ ท่านไม่ต้องเช็คอินที่สนามบิน!

หากท่านลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้า ท่านจะได้รับการเช็คอินโดยอัตโนมัติ! เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายในช่วงเวลาคับคั่ง
โปรดกรอกข้อมูล “การเช็คอินออนไลน์” ก่อนเดินทางถึงสนามบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแต่ละแห่ง

โตเกียว (นาริตะ)

ANA ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ฝั่งทิศใต้ในสนามบินนานาชาตินาริตะ
โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเมื่อใช้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น

โตเกียว (ฮาเนดะ)

หากท่านโดยสารรถ Tokyo Monorail หรือ Keihin Electric Express Railway มายังสนามบิน โปรดระวังอย่าพลาดสถานีของสนามบิน

นาโกย่า

โอซาก้า

ต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทางสายการบินจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละเมือง ความแตกต่างของเวลา และสกุลเงิน รวมถึงการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมเอกสารสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองไว้ให้ เราหวังว่าจะมีประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางของท่าน