【area-h1】

【area-notice-red】
  • 【area-notice-red-01】
  • 【area-notice-red-02】
  • 【area-notice-red-03】
  • 【area-notice-red-04】
【area-notice-blue】
  • 【area-notice-blue-01】
  • 【area-notice-blue-02】
  • 【area-notice-blue-03】
  • 【area-notice-blue-04】

แสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้น โปรดทราบว่าเครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*สำหรับรายละเอียดที่นั่ง โปรดเลือกชั้น/ประเภทอากาศยานจาก บริการในเที่ยวบิน และคลิกที่นี่

【area-02-01】

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 【area-02-04】
ความยาวรวม 【area-02-05】
ความยาวปีก 【area-02-06】
ความสูงหาง 【area-02-07】
ความเร็วเดินทางปกติ 【area-02-08】
พิสัยเดินทาง 【area-02-09】
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 【area-02-10】
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 【area-02-11】
เครื่องยนต์ 【area-02-12】
แรงขับเครื่องยนต์ 【area-02-13】
ความจุน้ำมันสูงสุด 【area-02-14】

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง

【area-03-01】

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 【area-03-04】
ความยาวรวม 【area-03-05】
ความยาวปีก 【area-03-06】
ความสูงหาง 【area-03-07】
ความเร็วเดินทางปกติ 【area-03-08】
พิสัยเดินทาง 【area-03-09】
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 【area-03-10】
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 【area-03-11】
เครื่องยนต์ 【area-03-12】
แรงขับเครื่องยนต์ 【area-03-13】
ความจุน้ำมันสูงสุด 【area-03-14】

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง

【area-04-01】

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 【area-04-04】
ความยาวรวม 【area-04-05】
ความยาวปีก 【area-04-06】
ความสูงหาง 【area-04-07】
ความเร็วเดินทางปกติ 【area-04-08】
พิสัยเดินทาง 【area-04-09】
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 【area-04-10】
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 【area-04-11】
เครื่องยนต์ 【area-04-12】
แรงขับเครื่องยนต์ 【area-04-13】
ความจุน้ำมันสูงสุด 【area-04-14】

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง

【area-05-01】

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 【area-05-04】
ความยาวรวม 【area-05-05】
ความยาวปีก 【area-05-06】
ความสูงหาง 【area-05-07】
ความเร็วเดินทางปกติ 【area-05-08】
พิสัยเดินทาง 【area-05-09】
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 【area-05-10】
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 【area-05-11】
เครื่องยนต์ 【area-05-12】
แรงขับเครื่องยนต์ 【area-05-13】
ความจุน้ำมันสูงสุด 【area-05-14】

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง