การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

การเช็คอินออนไลน์เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ท่านจะสามารถเช็คอินโดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ และไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินอีก

หมายเหตุ
 • หากท่านต้องต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนการเช็คอินถึงท่านภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนที่นั่ง ฯลฯ จะให้บริการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 • โปรดทราบว่าเมื่อท่านใช้บริการหลายเที่ยวบิน การเช็คอินจะต้องดำเนินการตามลำดับการขึ้นเครื่อง
 • โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและชื่อโดเมนของ อีเมล์แจ้งเตือนการเช็คอิน

* ลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็น จะต้องทำการเช็คอินออนไลน์ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนการเช็คอิน (พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ถึงท่าน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางการเดินทางของท่าน โปรดนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องติดตัวท่านมาที่สนามบินด้วย
[ข้อมูลที่จำเป็น] ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร ที่อยู่อีเมล (ใบแจ้งเตือนการเช็คอิน) ที่นั่งที่ระบุล่วงหน้า และข้อมูลการพำนักเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน

รูปภาพการเช็คอินออนไลน์

ถ้าท่านไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้...
ถ้าอยู่ระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางระหว่างประเทศของเที่ยวบิน ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA และลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินได้!

 • *1 ท่านจะต้องระบุภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง
 • *2 โปรดโหลดสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • *3 ท่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก ขั้นตอนที่แต่ละสนามบิน
 • *4 หากเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ที่สนามบินที่ออกเดินทาง อาจไม่สามารถใช้งานได้หลังจากทำการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบินในวันออกเดินทาง
 • [หมายเหตุ] 
 • * อาจมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์
 • * บริการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ของท่าน
 • * เราขอแนะนำให้ท่านสมัครแผนการคิดค่าบริการใช้ข้อมูลแบบราคาคงที่ หากไม่ได้สมัคร โปรดทราบว่าท่านอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากสำหรับการใช้งานข้อมูล
 • * รูปแบบอัตราค่าบริการสื่อสารจะแตกต่างไปจากที่ญี่ปุ่นเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

ที่ว่าง

สำหรับผู้โดยสาร ที่มี e-Ticket
※ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง เช่น ผู้ที่ใช้รถเข็นนั่ง สามารถใช้บริการขั้นตอนการเช็คอินแบบออนไลน์ได้เช่นกัน โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบินในวันออกเดินทาง

 • การเช็คอินออนไลน์จะไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้
 • (1) สำหรับเด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีที่ไม่ใช้เก้าอี้นั่ง รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก
 • (2) หากเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง/จากญี่ปุ่นเป็นเที่ยวบินร่วมโดยสารที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • (3) ผู้โดยสารที่มีใบรับรองแพทย์
 • (4) ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งพิเศษเพื่อนำสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้นเครื่อง
 • (5) หากท่านอัพเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับเที่ยวบินจากลอนดอน/ปารีสไปยังญี่ปุ่น และข้อมูลการเดินทางจะถูกเก็บภาษีผู้โดยสารทางอากาศยาน (Air Passenger Duty) ของสหราชอาณาจักร หรือภาษีร่วมระหว่างประเทศ (International Solidarity Levy) ของฝรั่งเศส
 • (6) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ใช้ VISA เป็นเอกสารสำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา *1
 • (7) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งล่วงหน้า (เช่น การจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว)*1
 • (8) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่จอง/ซื้อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่น (ต้องระบุหมายเลขตั๋ว) *1
 • (9) หากการจองของท่านมีเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ใช้ที่นั่ง*2
 • *1 ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ แต่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการเช็คอินอัตโนมัติได้
 • *2 สามารถทำได้เมื่อโทรหา ANA
 • * โปรดเช็คอินที่สนามบิน หากไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือเหตุผลอื่นๆ

ผู้โดยสารที่ดำเนินการอัพเกรดเสร็จสิ้นก่อนการเช็คอินออนไลน์

 • ◇ สำหรับผู้โดยสารที่อัพเกรดเรียบร้อยแล้ว:
  • สามารถเช็คอินสำหรับชั้นโดยสารระดับถัดขึ้นไปได้
 • ◇ สำหรับผู้โดยสารที่ขอการอัพเกรดแล้ว แต่ยังเข้าชื่อรอ:
  • ถ้าชั้นโดยสารที่สูงกว่ามีที่ว่าง การเช็คอินออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์ในชั้นโดยสารที่อัพเกรด หากอัพเกรดไม่ได้ การเช็คอินจะถูกปรับเป็นชั้นโดยสารเดิม
  • อาจมีที่นั่งว่างในวันที่ออกเดินทาง โปรดตรวจสอบกับพนักงานได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน
 • ◇ ถ้าท่านต้องการใช้คะแนนอัพเกรดในวันที่ออกเดินทาง:
  • สามารถอัพเกรดได้หากตรงตามเงื่อนไขสำหรับการอัพเกรด (ที่นั่งสำหรับชั้นโดยสารที่สูงขึ้น อาหาร เป็นต้น) โปรดตรวจสอบกับพนักงานที่เคาน์เตอร์สนามบินในวันที่ท่านออกเดินทาง
  • การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวันที่ออกเดินทาง ถ้าท่านยืนยันข้อมูลการเดินทางเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคำขอล่วงหน้าได้ตามปกติ

เส้นทางที่ใช้ได้

 • (1) เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ทุกเที่ยวบิน (เที่ยวบินร่วมโดยสารที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ) (ดูตัวอย่าง 1 และ 4 ที่ด้านล่าง)*1
 • (2) การต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินในข้อ (1) ข้างต้น และเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (อนุญาตสูงสุดสองเส้นทางภายในประเทศ) (ดูตัวอย่าง 2 และ 5)*2
 • (3) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินในข้อ (1) ข้างต้นไปยังเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (ดูตัวอย่าง 3)*3
 • (4) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (เส้นทางแรกของการเดินทาง) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group (เที่ยวบินร่วมโดยสารที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ) (ดูตัวอย่าง 6)*4
 • *1 บางเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินเช่าเหมาลำอาจไม่ได้รับสิทธิ์บริการ
 • *2 เงื่อนไขต่างๆ สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องมีดังต่อไปนี้
  - เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป (ดูตัวอย่าง 2)
  - เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกัน (ดูตัวอย่าง 5)
 • *3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเที่ยวบิน การเช็คอินอาจไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • *4 เงื่อนไขต่างๆ สำหรับการเช็คอินออนไลน์มีดังต่อไปนี้
  - เมื่อเส้นทางสำหรับ ANA รวมถึงสายการบินอื่นจัดพิมพ์บนตั๋วโดยสารแยกจากกัน: พร้อมบริการเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group
  - เมื่อเส้นทางสำหรับ ANA รวมถึงสายการบินอื่นจัดพิมพ์บนตั๋วโดยสารใบเดียวกัน: พร้อมบริการเมื่อการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเส้นทางเที่ยวบินแรก (ไม่พร้อมให้บริการในระบบเช็คอินอัตโนมัติ)

ตัวอย่างเส้นทางที่มีสิทธิ์สำหรับการเช็คอินออนไลน์

หมายเหตุ: ในตัวอย่าง 4 สำหรับการต่อเครื่อง (นาริตะ-เซียงไฮ้) สามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด

การรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่าน

หลังจากที่เช็คอินออนไลน์แล้ว โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้:ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องซึ่งสามารถใช้เพื่อขึ้นเครื่องอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบินที่ออกเดินทาง
ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ไม่ใช่เครื่องบินของ ANA Group ที่ได้ทำการเช็คอินผ่านตลอดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group จะไม่สามารถขอรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่สนามบินที่ต่อเครื่องได้ โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้พร้อมล่วงหน้า หรือขอรับที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ของท่านในวันออกเดินทาง

ท่านสามารถขึ้นเครื่องได้โดยแสดงบาร์โค้ด 2D พร้อมโทรศัพท์มือถือของท่าน(ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร)

รับทางอีเมล

เราจะส่งเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โปรดใช้รูปภาพเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือดาวน์โหลดรูปภาพจาก URL) ภายในอีเมลนั้น

รับทาง Passbook/Wallet

ท่านสามารถลงทะเบียนเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้ด้วยแอปพลิเคชัน "Passbook/Wallet" สำหรับ iPhone (iOS 6 หรือสูงกว่า) ของ Apple
สำหรับรายละเอียดของรุ่นที่ใช้ได้และวิธีลงทะเบียน โปรดดูที่ Passbook/Wallet คืออะไร

◇ หมายเหตุสำหรับการใช้บริการ

 • การอ่านเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องอาจทำได้ยาก ถ้าแสงสว่างของหน้าจอดับลง หรือมีการติดฟิล์มป้องกันอุปกรณ์มือถือของท่าน
 • โปรดแสดงเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่มีบาร์โค้ด 2D และข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน ไม่เช่นนั้น ท่านอาจไม่สามารถผ่านด่านรักษาความปลอดภัย
 • ในบางรุ่นอาจแสดงบาร์โค้ด 2D ที่มีขนาดเล็กกว่าเนื่องจากการตั้งค่า
  ถ้าบาร์โค้ด 2D ไม่สามารถอ่านได้ พนักงานประจำสนามบินอาจขอให้ท่านเปลี่ยนขนาดที่แสดง
 • รูปภาพของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์

閉じる

โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องและนำติดตัวในวันที่ท่านออกเดินทาง

◇ หมายเหตุในขณะที่พิมพ์
ต้องมีบาร์โค้ด 2D ในเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

 • รูปภาพของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

閉じる

หลังจากที่เช็คอินออนไลน์ โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง (มีให้บริการในสนามบินที่เลือก) หรือที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอย่างน้อย 60 นาทีก่อนออกเดินทาง (40 นาทีก่อนออกเดินทางสำหรับสนามบินฮาเนดะ)
โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่าน 30 นาทีก่อนออกเดินทาง ถ้าท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระในแต่ละสนามบิน คลิก เวลาทำการของเคาน์เตอร์ ANA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คลิก เครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง

閉じる

เกี่ยวกับขั้นตอนในสนามบินแต่ละแห่ง

รูปภาพป้ายเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

ถึงแม้ว่าท่านจะเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ หรือเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองระหว่างประเทศอีกครั้ง
ถ้าท่านมีสัมภาระที่ต้องเช็คอิน โปรดโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน
สำหรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ คลิก เวลาทำการของเคาน์เตอร์ ANA
โปรดดูแผนผังด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในแต่ละสนามบิน

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
สนามบินนานาชาตินาริตะ
สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
สนามบินนานาชาติคันไซ
สนามบินนานาชาติชูบุ (เซนแทรร์)

สนามบินที่ออกเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA
ผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
แวนคูเวอร์ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
นิวยอร์ก
ซีแอตเทิล
ซานฟรานซิสโก
ลอสแองเจลิส
วอชิงตัน ดีซี
ชิคาโก
ซานโฮเซ่
ฮิวสตัน
โฮโนลูลู
เม็กซิโกซิตี้
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระพร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ลอนดอน
ปารีส
แฟรงก์เฟิร์ต
มิวนิก
ดัสเซลดอร์ฟ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ฮ่องกง*1
ไทเป (เถาหยวน ซงซาน)
กัวลาลัมเปอร์
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
กรุงเทพมหานคร
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง หงเฉียว)
เซียะเหมิน
กวางโจว
เฉิงตู
ชิงเต่า
เสิ่นหยาง
ปักกิ่ง
วูฮั่น
โฮจิมินห์ซิตี้
พนมเปญ
ซิดนีย์
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระพร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน
สนามบินที่ออกเดินทาง ขั้นตอนที่สนามบิน
โซล (กิมโป)
หางโจว
ต้าเหลียน
ฮานอย
สิงคโปร์
มุมไบ
เดลี
จาการ์ตา
มะนิลา
ย่างกุ้ง
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมกับรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง ที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
เราจะทำการตรวจสอบสัมภาระของท่าน
 • *1 โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านจากเคาน์เตอร์ของ ANA ที่ SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่) ถ้าท่านเป็นผู้โดยสารที่มีเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้บริการเรือเฟอร์รี่ไป/จากตัวเมืองในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ล

閉じる

ข้อมูลก่อนเดินทางที่เป็นประโยชน์

แจ้งเตือนการเช็คอิน, แจ้งเตือนการเดินทาง
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ให้มาสำหรับการเดินทางที่แสนเพลิดเพลินใจของคุณโปรดอ่านก่อนออกเดินทาง