ความช่วยเหลือด้านการแพทย์บนเครื่องบิน

เพื่อให้ลูกค้าเดินทางได้อย่างอบอุ่นใจไร้กังวล ANA จึงเตรียมพร้อมความช่วยเหลือทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในกรณีที่ผู้โดยสารเกิดเจ็บป่วยบนเครื่องบินและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ตลอดเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินได้จัดเตรียมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือโดยความร่วมมือกับ MedAire บริการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเรือและแพทย์ หรือบุคคลากรทางการแพทย์บนเครื่องบินได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี

นอกจากนี้ เพื่อการบริการผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างทันท่วงที เครื่องแท็บเล็ตที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเรานำติดตัวไปด้วย ได้ติดตั้งเครื่องมือทางภาษาเพื่อช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยได้ในหลากหลายภาษา มีภาษาให้บริการถึง 17 ภาษา*
*ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาจีนกลาง, ภาษาเกาหลี, ภาษาฮินดู, ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนม่า (ภาษาพม่า), ภาษากัมพูชา, ภาษามาเลย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน
การช่วยเหลือทางภาษานี้ไม่เพียงแต่เป็นในรูปข้อความ แต่ยังสามารถพูดโต้ตอบและครอบคลุมผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงผู้โดยสารที่มีความพิการทางร่างกายด้วย

image

Medication on board flights

ANA พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมยาที่หลากหลายรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมในเที่ยวบินเพื่อให้บริการรักษาผู้เดินทางบนเครื่องบินที่อาจเจ็บป่วย
รายการบางส่วนของการรักษาทางการแพทย์ที่ให้บริการบนเครื่องบินของ ANA สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท