เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของท่าน

ก่อนที่จะเช็คอินสัตว์เลี้ยงของท่าน โปรดอ่านและยืนยันข้อมูลต่อไปนี้
สัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกครอบครัวที่สำคัญ เราจึงมีบางอย่างที่ต้องการให้ท่านยืนยัน
เราจะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีที่สุด แต่อาจมีผลกระทบทางกายภาพบางอย่าง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการบินต่างจากสภาพแวดล้อมตามปกติ โปรดตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้ก่อนที่ท่านจะเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

สัตว์เลี้ยงของท่านมีสุขภาพดีหรือไม่

หากเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง มีความเป็นไปได้สูงที่สัตว์เลี้ยงของท่านอาจเผชิญกับความเครียด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาสัตวแพทย์ล่วงหน้า

 • - ไม่คุ้นเคยจากการพลัดพรากจากเจ้าของเป็นเวลานาน
 • - ไม่คุ้นเคยจากการอยู่ในกรงเป็นเวลานาน
 • - อายุน้อย (น้อยกว่า 4 เดือน) หรืออายุมาก
 • - มีความผิดปกติของหัวใจหรือระบบหายใจ
 • - สุนัข "พันธุ์จมูกสั้น*"
 • * สุนัขพันธุ์จมูกสั้นนั้นไวต่ออุณหภูมิสูงมากกว่าพันธ์ุอื่น เพราะมีระบบหายใจที่เสี่ยงต่อการเป็นลมแดด หรือหายใจได้ลำบาก ดังนั้น ANA จึงระงับการให้บริการการโดยสารของสุนัขพันธุ์จมูกสั้นทุกฤดูร้อน (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน)
  แม้ว่าจะเดินทางนอกช่วงเวลานี้ โปรดเฝ้าระวังวันที่มีอุณหภูมิสูง

พันธุ์ของสุนัขที่ระงับการให้บริการโดยสารตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน

บูลด็อก, เฟรนช์บูลด็อก, บ็อกเซอร์, ชิสุ, บอสตัน เทอร์เรียร์, บูลล์เทอร์เรีย, คิง ชาลส์ สแปเนียล, ทิเบตันสแปเนียล, บราสเซิลส์กริฟเฟิน, เชาเชา, ปั๊ก, ชิน, ปักกิ่ง

โปรดดูรายละเอียดของขั้นตอนการขนส่งสัตว์เลี้ยงต่อไปนี้

หลังจากเช็คอิน เราจะนำสัตว์เลี่ยงของท่านมาอยู่ในห้องปรับอากาศ จากนั้นจะนำไปยังห้องเก็บสินค้าเทกองของเครื่องบิน ซึ่งจะมีสภาวะดังต่อไปนี้

[Lighting]
ไฟจะปิด และห้องจะมืด

[ความชื้นและอูณหภูมิ]
ส่วนเก็บสินค้านั้นมีการปรับอากาศและปรับความชื้น แต่อุณหภูมิภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้แตกต่างจากห้องโดยสาร โดยเฉพาะฤดูร้อน ส่วนเก็บสินค้าอาจมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากอุณหภูมิภายนอก และความร้อนจากพื้นที่สะท้อนขึ้นมา
สัตว์เลี้ยงของท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเปิดระหว่างขั้นตอนการขนถ่ายขึ้นและลงจากเครื่องบิน จึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีของอุณหภูมิและความชื้นทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว

[Noise]
สัตว์เลี้ยงของท่านอาจได้ยินเสียงลมและเครื่องที่กำลังทำงานเมื่อเครื่องบินกำลังทำการบิน หรือเมื่อกำลังบินขึ้น หรือลงจอด
ระหว่างการนำของขึ้นและลงจากเครื่องบิน จะได้ยินเสียงจากเครื่องบินและยานยนต์ภาคพื้นดิน

ข้อควรระวัง

สภาพแวดล้อมที่ต่างจากสภาพแวดล้อมปกติของสัตว์เลี้ยงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของสัตว์เลี้ยง ในบางกรณี สภาพเช่นนี้อาจนำไปสู่ความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย หรือความตาย

การลดโอกาสเป็นการเป็นลมแดด และความเครียด

ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้แก่ความเครียดและอุณหภูมิสูง การนำสิ่งของเหล่านี้ไว้ในกรงสุนัขหรือแมวของท่านจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณผ่อนคลายยิ่งขึ้น

[ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย)]
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการเป็นลมแดด หรือขาดน้ำ และเพื่อลดความกังวล ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย) ไว้ในกรงสัตว์เลี้ยง

 • - ปิดอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย) ให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่วและติดตั้งอย่างแน่นหนาเข้ากับกรงของสัตว์เลี้ยง
 • - ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ให้น้ำประเภทจานเนื่องจากน้ำอาจหกได้ จึงไม่อนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบิน ANA

[รับมือกับอูณหภูมิที่แตกต่างกัน]

 • - โปรดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นรองเย็น แผ่นเจลเย็น ฯลฯ เมื่อเดินทางในฤดูร้อน และผ้าห่ม แผ่นเจลร้อน ฯลฯ เมื่อเดินทางในฤดูหนาว
 • - สัตว์ที่ถูกเลี้ยงในร่มมักมีขนหนา หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีขนหนา ANA ขอแนะนำให้ท่านตัดเล็มขนเมื่อเดินทางในฤดูร้อน

[ลูกค้าที่ขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น]
ANA จะให้บริการแผ่นเจลเย็นสำหรับกรงสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน (1 มิถูนายน - 30 กันยายน)
โปรดสอบถามพนักงาน ANA หากท่านต้องการรับบริการนี้