เที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยังลอสแองเจลิส สามารถทำการจอง สำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารได้ แนะนำตารางเที่ยวบิน ค่าโดยสาร และเมืองที่ให้บริการที่มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (BKK) สนามบินสุวรรณภูมิ (999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย) สู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ลอสแองเจลิส เพลิดเพลินการเดินทางบนฟากฟ้าที่มีความสะดวกสบายไปกับ ANA


ตารางการเดินทาง/อากาศยาน

ข้อมูลตารางเดินทางและอากาศยานของเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ลอสแองเจลิส

จาก กรุงเทพมหานคร ไป ลอสแองเจลิส

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
โตเกียว (นาริตะ) ลอสแองเจลิส NH006 773 FCPY 17:05 10:50 9.45 3/26-4/30
โตเกียว (นาริตะ) ลอสแองเจลิส NH006 773 FCPY 17:05 11:00 9.55 5/1-6/30
โตเกียว (นาริตะ) ลอสแองเจลิส NH006 773 FCPY 17:05 11:25 10.20 7/1-8/31
โตเกียว (นาริตะ) ลอสแองเจลิส NH006 773 FCPY 17:05 11:00 9.55 9/1-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (ฮาเนดะ) NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (ฮาเนดะ) NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
โตเกียว (ฮาเนดะ) ลอสแองเจลิส NH106 773 FCPY 22:55 16:45 9.50 3/26-4/29
โตเกียว (ฮาเนดะ) ลอสแองเจลิส NH106 773 FCPY 22:55 16:55 10.00 4/30-6/24
โตเกียว (ฮาเนดะ) ลอสแองเจลิส NH106 773 FCPY 22:55 17:15 10.20 6/25-9/23
โตเกียว (ฮาเนดะ) ลอสแองเจลิส NH106 773 FCPY 22:55 16:45 9.50 9/24-10/28

จาก ลอสแองเจลิส ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
ลอสแองเจลิส โตเกียว (นาริตะ) NH005 773 FCPY 12:35 16:25+1 11.50 3/26-4/30
ลอสแองเจลิส โตเกียว (นาริตะ) NH005 773 FCPY 12:45 16:25+1 11.40 5/1-6/30
ลอสแองเจลิส โตเกียว (นาริตะ) NH005 773 FCPY 13:10 16:25+1 11.15 7/1-8/31
ลอสแองเจลิส โตเกียว (นาริตะ) NH005 773 FCPY 12:45 16:25+1 11.40 9/1-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
ลอสแองเจลิส โตเกียว (ฮาเนดะ) NH105 773 FCPY 00:50 05:00+1 12.10 3/26-4/29
ลอสแองเจลิส โตเกียว (ฮาเนดะ) NH105 773 FCPY 01:20 05:00+1 11.40 4/30-9/23
ลอสแองเจลิส โตเกียว (ฮาเนดะ) NH105 773 FCPY 00:50 05:00+1 12.10 9/24-10/28
โตเกียว (ฮาเนดะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
โตเกียว (ฮาเนดะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

บริการในชั้นต่างๆ

*ที่นั่งที่ใช้แสดงในแผนผังจำลองเครื่องบินจะปรากฏขึ้นมา

ข้อมูลประจำเมือง

*ภาพตัวอย่าง

ค้นหา / จองเที่ยวบิน